h

Nieuws uit 2007

11 september 2007

SP-Fractie op pad

SP-fractie op pad

Lees verder
6 juli 2007

Paarden meer waard dan mensen?

De SP fractie in de Provinciale Staten van Drenthe is teleurgesteld om het feit dat er door de provinciale staten geen geld beschikbaar wordt gesteld voor het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).
De inwoners van Drenthe dreigen nu de komende jaren verstoken te blijven het veilig en verantwoord raadplegen van hun medische gegevens door de huisartsen op 3 Drentse huisartsenposten.

Lees verder
5 juli 2007

SP pleit voor reiskosten regeling scholieren

Vergoed de reiskosten van leerlingen van middelbare scholen die verder dan 10 km van school wonen. Invoeren van het Electronisch Patiëntendossier. Onderzoek naar de treinverbinding Emmen-Groningen via Oost Groningen. Daarvoor pleitte de SP bij de algemene beschouwingen.

Lees verder
5 juli 2007

Drentse politiek geeft geen geld voor Waarneemdossier Huisartsen

Zowel Gedeputeerde Staten van Drenthe als Provinciale Staten zijn niet bereid om geld beschikbaar te stellen voor verdere uitrol van het Waarneemdossier Huisartsen over de provincie. Dat bleek bij de behandeling van de “voorjaarsnota 2007” op woensdag 4 juli. De CHD had aan de provincie gevraagd om substantieel bij te dragen in het project, waar in totaal 350.000 euro voor nodig is om de posten in Emmen, Assen en Meppel en de huisartsen aan elkaar te koppelen

Lees verder
28 juni 2007

Verbeter treinverbinding rond Emmen

De SP ziet het doortrekken van de lijn Zwolle-Emmen naar Stadskanaal als een investering in de toekomst. SP-Fractievoorzitter Oosterlaak: ,,Wij zijn een voorstander van de treinverbinding tussen Emmen en Groningen. De oude sporen liggen er nog. Het is een kwestie van opknappen en in gebruik stellen’’.

Lees verder
23 juni 2007

SP: Minister LNV moet vuilverbrander Wijster voorkomen

De Drentse SP Statenfractie vindt dat minister Verburg in actie moet komen om uitbreiding van de vuilverbrandingsinstallatie van Essent te voorkomen. Statenlid Renee Westerhof heeft de minister daarom in een brief verzocht gebruik te maken van haar bijzondere aanschrijvingsbevoegdheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier