h

Nieuws uit 2011

16 december 2011

SP: Schaf dure provincie Skybox TT-circuit af

De provincie Drenthe moet stoppen met de provinciale ontmoetingsruimte TT-circuit. In een tijd dat de provincie iedereen vraagt de broekriem aan te halen, inclusief Sport Drenthe, is het absurd om tienduizenden euro’s per jaar neer te tellen om relaties bij race-evenementen uitgebreid te fêteren

Lees verder
16 december 2011

"Inspraak ernstig beperkt en de zorgconsument monddood gemaakt"

Al vele jaren zorgt Zorgbelang Drenthe ervoor dat mensen die zorg ontvangen een krachtige stem kunnen laten horen. Zorgbelang Drenthe kan nu zelf wel wat steun gebruiken. Laat nu jouw stem horen en teken hun oproep. Ga naar www.zorgbelang-drenthe.nl en klik daar op de link.

Lees verder
11 december 2011

Akkoord Bleker bedreigt Drentse natuur

Oktober 1998. Hoog water in Meppel. Overstroomde landerijen, de straten blank, zandzakken voor de deur. Koningin Beatrix bezoekt het gebied op laarsjes. De laatste twijfelaars zijn over de streep, het stroomopwaarts gelegen Dwingelderveld moet als nat natuurgebied beter geschikt worden voor wateropvang. Twee vliegen in één klap: Meppel droog en meer biodiversiteit voor het Dwingelderveld. En zo ging het met meerdere natuurgebieden in Drenthe. Een beter waterbeheer gaat hand in hand met het onderhoud van het landschap, de ontwikkeling van natuur en het beschermen van bedreigde soorten. Gelijktijdig bloeit het toerisme op.

Lees verder
8 december 2011

SP-vragen overschrijding Balkenendenorm WMD

Het jaarverslag van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vermeldt een bezoldiging van de bestuurder van dit nutsbedrijf in 2010 van 203.930,- Euro. Een mega salaris dat ruim boven dat van de ministerpresident ligt.

Lees verder
4 december 2011

Weblog Paulus Jansen "Mag het een Onsje minder?"

Afgelopen vrijdag was ik te gast op een debatavond over de plannen voor een aantal grote windparken in het grensgebied van Groningen en Drenthe. Daar zijn inmiddels voor meer dan 700MW aan plannen in de maak (o.m. Drentse monden en N33), terwijl de totale taakstelling voor de provincie Drenthe slechts 280MW bedraagt. De bewoners van het gebied worden daar knap zenuwachtig van.

Lees verder
24 november 2011

2 december SP bijeenkomst windmolens

Vrijdagavond 2 december houdt de SP een informatie- en discussieavond in Gieterveen over windmolenparken in de regio. Paulus Jansen, SP-Tweedekamerlid, verzorgt een inleiding.

Lees verder

Pagina's

U bent hier