h

Nieuws uit 2015

16 december 2015

"Transferium bij de Punt is niet te verkopen"

Een transferium bij de Punt in kwetsbaar gebied is niet te verkopen volgens de SP. Er is niet aangetoond dat dit een oplossing zou zijn voor fileproblemen richting Groningen.

Lees verder
16 december 2015

"Extra geld voor schaapskuddes Drenthe"

Foto: schaapskudderuinen.nl / schaapskuddesruinen.nl

Greetje Dikkers hield vandaag haar maidenspeech. Met meerdere partijen werd een amendement ingediend om in 2016 extra geld te geven voor de 10 schapskuddes. Uiteindelijk kwam er een toezegging van gedeputeerde Jumelet dat er in de eerste helft 2016 gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden voor de schaapskuddes om extra geld van het Rijk/Europa op te halen.

Lees verder
15 december 2015

INretail roept Raad Assen op niet tot overhaaste besluitvorming over te gaan ivm FOC bij TT circuit

Het is al enige tijd onrustig in Assen. Het college van B&W heeft een intentieovereenkomst getekend voor een Factory Outlet bij het TT circuit. In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe heeft Strabo onderzoek gedaan. INretail stuurde onlangs een brief met een oproep om niet tot overhaaste besluitvorming over te gaan.

Lees verder
12 november 2015

Begroting 2016

Foto: SP

Woensdag 11 november stond de Statenvergadering in het teken van de begroting 2016. Lees hier de bijdrage 1e termijn van fractievoorzitter Wim Moinat.

Lees verder
20 oktober 2015

Oosterlaak herkozen voor landelijk bestuur

Voor Drenthe is Philip Oosterlaak met algemene stemmen herkozen als SP regio-vertegenwoordiger. SP-ers uit de noordelijke provincies kwamen afgelopen zaterdag in Assen bij elkaar in de aanloop naar het SP-congres. Het landelijk bestuur van de SP bestaat uit 20 vertegenwoordigers uit de provincies, waarvan 1 uit Drenthe, 13 kandidaten die door het congres gekozen worden en de voorzitters van de SP-fracties in de eerste en tweede kamer, de Europese fractie en de voorzitter van jongerenorganisatie Rood.

Lees verder
16 oktober 2015

Eerste Kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier