h

Eerste Kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

16 oktober 2015

Eerste Kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

De motie van CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman en SP-fractievoorzitter Tiny Kox vraagt om meer geld voor de rechtspraak, de politie, het openbaar ministerie, de reclassering, de toegang tot recht en rechtshulp en het
Nederlands Forensisch Instituut. Het zijn zaken waarover de Eerste Kamer al bij herhaling zijn zorgen heeft uitgesproken en ook heeft vastgelegd in eerdere moties van SP en CDA. Tijdens het debat vroeg Kox zich af of de politieke antenne van premier Rutte in deze kwestie wel werkt. ‘De zorgen in deze Kamer zijn groter dan de premier wellicht denkt. Als de regering zijn plannen niet aanpast en doet wat deze Kamer wil, stuurt de premier minister Van der Steur in december in een botsauto naar deze Kamer. Daar komen ongelukken van!’ Zijn CDA-collega Brinkman gebruikte vergelijkbare
taal: ‘Als de premier te lang wacht, loopt zijn regering hier straks een bloedneus op. Dan gaat deze begroting vlak voor de kerst hier tot grote problemen leiden.’

Ook in de Tweede Kamer zijn de zorgen over de begroting voor veiligheid en justitie groot. Daar  blokkeert tot nu toe echter een krappe meerderheid
van PvdA en VVD een verandering van de begroting. In de Eerste Kamer hebben beide partijen slechts 21 van de 75 zetels.

Tijdens het debat in de Eerste Kamer stelde senator Kox ook voor dat de Senaat haar tweede parlementaire onderzoek gaat doen naar ‘de staat van de rechtstaat’. ‘Het is beter op tijd te kijken dan te laat te klagen’. Het
eerste parlementaire onderzoek, mede op initiatief van de SP, onderzocht de privatiserings- en verzelfstandigingspolitiek van de afgelopen 25 jaar.

Reactie toevoegen

U bent hier