h

"Transferium bij de Punt is niet te verkopen"

16 december 2015

"Transferium bij de Punt is niet te verkopen"

Een transferium bij de Punt in kwetsbaar gebied is niet te verkopen volgens de SP. Er is niet aangetoond dat dit een oplossing zou zijn voor fileproblemen richting Groningen.

Lees hier de bijdrage van Ko Vester:

Nee, nee, nee, nee, nee 5 keer nee van de SP voor een transferium bij de Punt (statenstuk 2015- 714)

De SP vroeg in de commissie vergadering aan GS om gedetailleerd te reageren, eventueel schriftelijk, op de voorstellen van het natuurplatform Drentse AA. Helaas,we wachten nog op de reactie. Een gemiste kans van GS om ons te overtuigen van Nut en Noodzaak.

Heeft GS dan niets gedaan met de door velen geuite kritiek en vragen ? We kregen aanvullende informatie die ook weer vragen oproept.

En dan het statenstuk. Het gaat om een goede bereikbaarheid van de stad Groningen van uit Drenthe, ook in de toekomst. En dat doet men door het aanleggen van een P+R met een haarlemmermeer. Dit zou blijken uit het nut en noodzaak onderzoek.

Opvallend is het dat de haalemmermeer niet in het advies staat. Als de Haarlemmermeer een onderdeel  is van het OV knooppunt met P+R kan men ook uitgaan van het totale kostenplaatje van 12 miljoen euro voor 200 parkeerplaatsen = 60.000 euro per parkeerplaats i.p.v.de 4500 in het statenstuk.

Nog een reden voor de SP om 5 keer nee te zeggen is dat er in het statenstuk niet staat dat het om 200 parkeerplaatsen met een eventuele uitbreiding naar 500 gaat. Een begrenzing is niet aangegeven. Onbeperkte uitbreidingsmogelijkheden. Voor hoeveel parkeerplaatsen wordt en grond verworven? Voor 500 of toch het hele van af het begin beoogde stuk.

Ook kregen we als Staten een brief van het natuurplatvorm Drentse AA en van de natuur en milieufederatie Drenthe. Brieven aan welke de SP grote waarden hecht. Daarnaast waren er diverse artikelen in de pers die toch een ieder tot nadenken verplicht.

MDV De SP hoopt dat een ieder hier de landschap biografie van de Drentse Aa kent en weet hoe kostbaar en uniek dit gebied is. Een parkeerplaats op deze plek is niet te verkopen. Zelfs niet met het in het verleden geuite argument: als toegangspoort voor het gebied. Hier geldt het nee, tenzij beleid.

De SP heeft onderzocht of er een tenzij is.We zijn er niet overtuigd van de nut en noodzaak van DIT plan. De alternatieven zijn er. We adviseren PS om het statenstuk niet ter stemming te brengen en op juiste gegevens naar een alternatief aan de westzijde van de A28 te zoeken.

Zodat het 5 keer nee van de SP een 5 keer Ja kan worden.

Reacties

Inderdaad niet doen.Naar mijn mening wel doen: P + R op de oede lokatie van Van Wijk & Boerema bij Tynaarloo en daar een bescheiden trein station inrichten, er is daar veel ruimte en zowel de A 28 en de N34 liggen vlakbij, ontlast Groningen en natuurlijk ook Assen, de hele regio profiteert dan mee. Ook wachtruimte met horeca is om de hoek!

Reactie toevoegen

U bent hier