h

"Extra geld voor schaapskuddes Drenthe"

16 december 2015

"Extra geld voor schaapskuddes Drenthe"

Foto: schaapskudderuinen.nl / schaapskuddesruinen.nl

Greetje Dikkers hield vandaag haar maidenspeech. Met meerdere partijen werd een amendement ingediend om in 2016 extra geld te geven voor de 10 schapskuddes. Uiteindelijk kwam er een toezegging van gedeputeerde Jumelet dat er in de eerste helft 2016 gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden voor de schaapskuddes om extra geld van het Rijk/Europa op te halen.

Lees hieronder de bijdrage van Greetje Dikkers

   

Voorzitter,

Tot vanochtend heb ik gedacht  niet in te gaan spreken m.b.t. dit onderwerp,maar de gelegenheid een maidenspeech over schaapskuddes te kunnen houden 
zo vlak voor de kerst kon ik toch niet laten lopen.
 
Tijdens de commissievergadering gaf ik, in 2e termijn, al aan een motie te overwegen gericht op een overbrugging van het tekort  in 2016 en het zoeken naar een meer tructurele oplossing voor de periode daarna.
 
Schaapskuddes horen bij Drenthe en als we er met elkaar voor kiezen 10 kuddes in stand te houden moet dat ook financieel haalbaar zijn.
 
We hebben voldoende argumenten gehoord, mondeling in het pleidooi van de heer Kerssies, schriftelijk onderbouwd en tijden het bezoek aan de schaapskooi  in Ruinen afgelopen zaterdag.
 
Een tussenoplossing voor 1 jaar ligt nu, mede vanuit de SP als amendement voor.
 
Maar als we A zeggen en de moeten we ook B (eh) zeggen vindt de SP. Nu een tussenoplossing voor 75.000 euro en  in 2016 een structurele oplossing vinden.
 
Als we er als fractie niet al voor waren zou ik er als gekozen statenlid voor Drenthe individueel voor stemmen. Al was het maar zodat ook de herders rustig kunnen slapen met de kerst.
 
 

Reacties

De Provinciale Staten stellen in te willen zetten op toerisme. Dat is een groot economisch belang. Dan kun je niet tegelijkertijd gaan bezuinigen op de schaapskuddes. Daar komt bij dat de heide meer en meer wordt verdrongen door het pijpenstrootje. De voormalige heidevelden zien er steeds armzaliger uit. Wij wandelen regelmatig in het Dwingelderveld en die ontwikkeling is ons een doorn in het oog. Daar trek je geen toeristen mee. Elk jaar gaan we een week naar De Veluwe. Daar wordt het verschil goed duidelijk.
Als men hier niet bereidt is om te investeren in notabene een stuk Drents cultureel erfgoed hebben we over enige tijd het nakijken als het om toerisme gaat.

Reactie toevoegen

U bent hier