h

Landschap

31 maart 2016

Zorgen om rijksmonument in Westerveld

Foto: Heemschut / www.heemschut.nl

Op de website van Erfgoedvereniging Heemschut staat het bericht dat ze zich grote zorgen maken over de ophoging van het erf van Lhee 10 en de gevolgen voor een naastgelegen boerderij aan de Lhee 9 in de gemeente Westerveld. Statenlid Ko Vester deelt de zorgen van de bewoners en het Heemschut. "Dat dit zomaar kan in een mooi karakteristiek landschap en naast een rijksmonument. Het is geen gezicht?"  Vester heeft inmiddels vragen gesteld.

Lees verder
16 december 2015

"Extra geld voor schaapskuddes Drenthe"

Foto: schaapskudderuinen.nl / schaapskuddesruinen.nl

Greetje Dikkers hield vandaag haar maidenspeech. Met meerdere partijen werd een amendement ingediend om in 2016 extra geld te geven voor de 10 schapskuddes. Uiteindelijk kwam er een toezegging van gedeputeerde Jumelet dat er in de eerste helft 2016 gekeken wordt naar de (on)mogelijkheden voor de schaapskuddes om extra geld van het Rijk/Europa op te halen.

Lees verder
3 augustus 2015

SP stelt vragen over het stiltegebiedenbeleid in Drenthe

Foto: Provincie Utrecht / Provincie Utrecht

Volgens de Natuur en Milieufederatie zou het Drentse beleid op dit gebied onder andere 'onduidelijk en passief' zijn.  Satenlid Louise Smits wil een reactie van GS op het artikel in Trouw. "Ik maak me zorgen, zeker in een provincie die rust als een van haar kernwaarden benoemt. De provincie moet voorkomen dat de stilte hierover oorverdovend wordt.”

Lees verder
7 maart 2014

Speel open kaart over bouwgrond-debacle

Onverkoopbare bouwgrond is voor gemeenten een molensteen. Door strengere controle en meer openheid moet het lek boven water komen, stelt SP-Kamerlid Eric Smaling.

Lees verder
30 augustus 2013

Boekpresentatie de Laatste Boer; de onstuitbare run op schaarse vierkante meters

Op de grens van Fryslân, Groningen en Drenthe vond donderdagmiddag 29 augustus de presentatie plaats van het boek “de laatste boer”. Een verslag van een rondreis door Nederland door Eric Smaling, Floris Meslier en Jules Iding, met ruimtelijke ordening als rode draad. In natuurvriendenhuis “Allardsoog” kwamen de noordelijke Statenfracties en een aantal genodigden bijeen.

Lees verder
23 augustus 2013

De laatste boer in Noord- Nederland

De SP- Statenfracties van Drenthe, Friesland en Groningen organiseren op donderdag 29 augustus een middag over de onstuitbare run op schaarse vierkante meters.

Lees verder
26 juni 2010

Insprekers onbeschoft behandeld

ASSEN - Ze konden weer naar huis. Bewoners die speciaal naar het Drents parlement waren gekomen om over het omstreden plan van de 4 Eiken bij Wapserveen te spreken, kwamen niet aan het woord. De commissie OGB vond dat men geen tijd had om naar hen te luisteren. Dit vanwege de krappe agenda.

Lees verder
11 juni 2010

Het geduldige papier van het omgevingsbeleid

ASSEN – Bos en hei. Koeien in de wei. Wegen en spoorlijnen. Vliegvelden en windmolens. De Drentse Staten stelden onlangs na heel lang vergaderen het nieuwe omgevingsbeleid voor Drenthe vast. Mooi geregeld? Volgens SP-Statenlid Renee Westerhof lijkt het omgevingsbeleid florissanter dan het is. De provincie Drenthe weigert namelijk het omgevingsbeleid juridisch vast te leggen in verordeningen. Westerhof: ,,Gemeenten staan voortaan centraal bij bestemmingsplannen. Daarbij moeten ze zich houden aan het provinciaal beleid zoals vastgelegd in verordeningen. Prima. Maar dan moet je wel een verordening vaststellen. Zonder verordening kunnen ze hun jeweetwel afvegen met het omgevingsbeleid. De gedeputeerden van Drenthe vinden zo’n verordening waarin je het beleid juridisch vastlegt onnodig en bovendien in strijd met hun uitgangspunt dat alles in goed overleg rond kan komen tussen provincie en gemeentes. Een mooi geloof, maar wat als het een keer niet opgaat? Alle deskundigen zijn hierover eens. Zonder verordening, geen poot om op te staan!’’

Lees verder
27 mei 2010

Haagse invloed op Drentse leefomgeving

Haagse invloed op Drentse leefomgeving

Lees verder
13 april 2008

Zandwinner verwijt de ketel....

Persbericht SP Drenthe

Lees verder

U bent hier