h

Zandwinner verwijt de ketel....

13 april 2008

Zandwinner verwijt de ketel....

Persbericht SP Drenthe

Zandwinningbedrijf Zeldenrust uit Gasselte doorkruist met haar campagne de rust in gerechtelijke procedures. Tijdens een procedure kamerleden voor je eigen karretje spannen hoort niet. Wat Zeldenrust in zijn boodschappen suggereert is dat eigenlijk niemand tegen overheidsbesluiten in beroep mag gaan, omdat ze democratisch zijn terwijl rechtbescherming voor burgers, bedrijven en natuur natuurlijk een fundamentele peiler is onder de democratie . Echt verbazingwekkend is dat Zeldenrust zelf ook beroep heeft aangetekend bij de Raad van State. Dat meldt hij niet, ook niet op de eigen website. Dat stelt Renee Westerhof Statenlid namens de Socialistische Partij Drenthe. Staatsbosbeheer heeft het volste recht om in beroep te gaan bij de Raad van State. Overigens heeft de Milieufederatie Drenthe ook beroep aangetekend bij diezelfde Raad van State. Als Zeldenrust zo hard gelijk heeft mag hij vertrouwen op het oordeel van de rechter maar het feit dat hij zo in actie komt geeft precies aan dat dit overheidsbesluit wel eens fout kan zijn (en dus juist in strijd met eveneens democratisch vastgesteld beleid).

Belangrijkste taak van Staatsbosbeheer is het beheer van onze natuur. De uitbreidingsplannen van Zeldenrust liggen midden in de bossen van Gasselte. Samen met de bestaande winning doorbreekt het plan de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) volledig. Dat Staatsbosbeheer hierop reageert, past in de lijn der verwachting. Het is een raadsel hoe provincie en gemeente vergunningen hebben kunnen verstrekken. De provincie als hoofdbeschermer van natuur namens het rijk, had moeten weten dat industriële ontwikkelingen in de EHS niet mogen.
Westerhof stelt dat hier een enorme blunder is gemaakt. De provincie zou zich moeten bezinnen op dit precedent. Als de gunning gewoon doorgaat, kan de provincie geen enkele aanvraag van gelijke aard meer weigeren. Bovendien kan, indien de uitspraak van de Raad van State gunstig uitvalt voor de zandwinning, alle wetgeving rond de EHS naar de prullenbak verwezen worden. Dat is erg spijtig voor alle uitbreidingsplannen van ondernemers aan de randen van de EHS die al zijn afgewezen. Dit kan eisen voor schadeloosstelling met zich meebrengen.

De provincie creëert haar eigen chaos, stelt Renee Westerhof. Regels en wetgeving zijn legitiem zolang je de uitvoering ervan kunt uitleggen aan de burger. Renee Westerhof daagt de gedeputeerde om die taak op zich te nemen. Hij is dan benieuwd hoe de gedeputeerde Munniksma zich hieruit redt. De provincie die zegt veel op te hebben met natuur en landschap offert een kerngebied midden in de EHS op zonder dat het algemeen maatschappelijk belang van zandwinning is aangetoond. Westerhof verwijt Zeldenrust bovendien dat die uit een ontwikkelingscombinatie zandwinning is gestapt die onderzoekt of zandwinning in de omgeving van Echten mogelijk is. Al drie jaar ligt dit project stil. Kostbare tijd, als dat zand zo belangrijk is voor de bouw van Nederlandse woningen. Nu er aan campagne loopt voor zandwinning overweegt de SP een campagne te starten die voor het behoud van de natuur in dat gebied is. Eerste reacties kunnen nu al gezonden worden aan drenthe@sp.nl zegt Renee Westerhof tot slot.

U bent hier