h

Nieuws uit 2020

16 december 2020

Gemiste kans. Er komt geen onderzoek naar milieueffecten 80 km variant N34

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De SP en GroenLinks willen dat ook de milieueffecten van een 80km variant voor de N34 worden onderzocht. Daartoe dienden ze een amendement in. Helaas wilden zowel het college als de meerderheid in de Staten niet dat dit wordt onderzocht. 

Lees verder
10 december 2020

GAE is een Euro slurpend zwart gat

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

De SP wil niet langer publiek geld steken in Groningen Airport Eelde. Ronald van der Meijden vergeleek GAE met een euro slurpend zwart gat tijdens de commissievergadering. "Liquideer N.V. GAE en gebruik de resterende miljoenen voor afschaling van GAE tot een groen vliegveld en verbetering van het openbaar vervoer".

Lees verder
7 december 2020

Vragen over luchtruimherziening en toekomst GAE

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

De PvdD en de SP hebben vrijdag vragen gesteld over de luchtruimherziening en de toekomst van Groningen Airport Eelde. Aanstaande woensdag wordt in de commissievergadering gesproken over de toekomstscenario's voor GAE. Lees hier de vragen.

Lees verder
17 november 2020

Vragen SP over schaderegeling zoutwinning

Foto: NLOG / nlog.nl

De SP stelt vragen aan het college over de schadeafhandeling bij zoutwinning door Nedmag. De gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Veendam en Midden Groningen en de provincie Groningen vragen allemaal om schadeafhandeling waarbij de omgekeerde bewijslast geldt. Zo niet de provincie Drenthe. Die vraagt alleen om een 'goede schaderegeling'. Ronald van der Meijden wil van het college horen wat ze daar dan onder verstaan. Daarnaast wil hij weten waarom de Staten, in tegenstelling tot bovengenoemde medeoverheden, geen debat heeft kunnen voeren over de zienswijze vóórdat deze naar de minister werd gestuurd.

Lees verder
11 november 2020

Tijd voor verandering

Foto: SP

Bijdrage Greetje Dikkers bij de begrotingsbehandeling: Verschillende problemen  die zich al langer afzonderlijk leken te ontwikkelen komen nu rap bij elkaar en laten de noodzaak zien om zaken anders aan te pakken. De alarmerende signalen over de klimaatverandering kan niemand meer ontkennen. Zelfs (of ook) in Drenthe zien we dat van dichtbij in extreme natheid en droogte en verdwijnen van biodiversiteit.  De werkgelegenheid  staat onder  druk, vraag en aanbod zijn uit balans en consumentengedrag verandert in hoog tempo, het evenwicht tussen natuur en landbouw is wankel. Maatschappelijke – en inkomensongelijkheid neemt toe.  Covid 19 werkt bij al deze ontwikkelingen als een katalysator. En daarom is het tijd voor verandering!

Lees verder
28 oktober 2020

Begroting 2021

Foto: SP

Lees hier onze bijdrage in de commissievergadering over de begroting 2021. In de PS vergadering van 11 november volgen de algemene beschouwingen van de fracties.

Lees verder

Pagina's

U bent hier