h

Gemiste kans. Er komt geen onderzoek naar milieueffecten 80 km variant N34

16 december 2020

Gemiste kans. Er komt geen onderzoek naar milieueffecten 80 km variant N34

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De SP en GroenLinks willen dat ook de milieueffecten van een 80km variant voor de N34 worden onderzocht. Daartoe dienden ze een amendement in. Helaas wilden zowel het college als de meerderheid in de Staten niet dat dit wordt onderzocht. 

lees hier de bijdrage:

Dit statenstuk gaat niet over de keuze voor wel of niet verbreden van de N34 of de aanpassingen aan het knooppunt Gieten. Dit statenstuk gaat enkel en alleen over wat de Milieu Effect Rapportage (MER) gaat onderzoeken zodat wij een zo afgewogen mogelijk besluit kunnen nemen.

Als we overgaan tot aanpassingen aan de N34 en het knooppunt Gieten dan zal er sprake zijn van aantasting van de omgeving. Wat zijn de gevolgen voor de omwonenden, de natuur, het Unesco Geopark de Hondsrug, de stikstofuitstoot, de geluidsbelasting, de natura2000 gebieden enz.? Het is onze verantwoordelijkheid om al dit soort zaken goed te onderzoeken voordat we een toch wel flink ingrijpende beslissing nemen. 

Nu is het moment waarop wij als Staten besluiten wat er onderzocht gaat worden in de MER. Onze fractie vindt het niet terecht dat de 80km/h variant buiten het onderzoek wordt gehouden. Op basis van verkeersmodellen in 2040 wordt dit alternatief afgeserveerd. Ook de reden dat de N34 een stroomweg is en daarom een 80 km/h variant niet onderzocht hoeft te worden vinden wij flinterdun. Wie had gedacht dat we maximaal 100 km/h zouden mogen rijden op een snelweg? Wie had gedacht dat binnen de bebouwde kommen 50 km op grote schaal verandert in 30 km?

We dienen een amendement in omdat wij vinden dat de Staten (en daarmee ook onze inwoners) een zo breed mogelijke scala aan alternatieven moet kunnen bekijken en daarbij hoort ook de 80km variant.

(kijk voor het amendement in de bijlage)

Reactie toevoegen

U bent hier