h

Verkeer

13 oktober 2021

Pak asociale rijders aan ipv langzamere rijders op de N34

Foto: wegenwiki / www.wegenwiki.nl

'Pak de asociale rijders aan in plaats van de langzamere rijders'. Dat zei Wim Moinat tijdens de commissievergadering over de tijdelijke verkeersmaatregelen op de N34. De SP pleitte verder nog een keer voor de invoering van de maximale snelheid van 80 kilometer per uur.

Lees verder
16 december 2020

Gemiste kans. Er komt geen onderzoek naar milieueffecten 80 km variant N34

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De SP en GroenLinks willen dat ook de milieueffecten van een 80km variant voor de N34 worden onderzocht. Daartoe dienden ze een amendement in. Helaas wilden zowel het college als de meerderheid in de Staten niet dat dit wordt onderzocht. 

Lees verder
3 oktober 2018

SP: onderzoek ook spoor Almelo-Groningen

Foto: wegenwiki / www.wegenwiki.nl

"Onderzoek samen met Groningen, Overijssel en Emsland ook de spoorlijn tussen Almelo en Groningen". Dat zei Ko Vester tijdens de bespreking van de startnotitie over de gedeeltelijke verdubbeling van de N34.

Lees verder
20 september 2018

SP ziet verdubbeling van de N34 niet zitten

De SP ziet geen heil in de (gedeeltelijke) verdubbeling van de N34. Voor de veiligheid is het volgens de sp beter om de maximum snelheid te verlagen naar 80 kilimeter per uur. Het Knelpunt bij Gieten op te lossen en een inhaalverbod in te stellen.

Lees verder
21 september 2015

Rapport over Transferium bij de Punt biedt onvoldoende houvast

Dat is althans de reactie van het Natuurplatform Drentsche Aa op het nut en noodzaak-rapport van de Anteagroup. De Staten hadden opdracht gegeven om nut en noodzaak van een grootschalig  transferium bij de Punt te onderzoeken.

Lees verder
23 januari 2015

Kleine transferia vlakbij forensendorpen wellicht beter en goedkoper

Statenlid Ko Vester (SP) wil weten wat het college van Gedeputeerde Staten vindt van het plan om de carpoolplaats bij Westlaren te vergroten naar 100 plaatsen. Het initiatief in Tynaarlo zou gebruikt kunnen worden als pilot voor een kralensnoer van kleine transferia dichtbij de forensendorpen met een aansluiting op een snelle bus naar Groningen.

Lees verder
9 december 2013

Plan minder bruggen over verlengde Hoogeveensche vaart stuit op bezwaren

Sinds de nieuwe vaarverbinding Erica-Ter Apel feestelijk in gebruik werd genomen, komen er flink wat meer plezierjachten op de Hoogeveensche vaart. De Provincie presenteerde een plan aan de bewoners waarbij sprake was van het opheffen van drie bruggen over de vaart.

Lees verder
2 februari 2012

SP wil een realistisch plan voor de dierentuin Emmen

12 Miljoen extra van de provincie. De gemeente Emmen verzoekt de provincie nog meer geld in het nieuwe belevingspark te stoppen, bovenop de al toegekende miljoenen. De SP was opnieuw kritisch. Lees de bijdrage in eerste termijn.

Lees verder
20 oktober 2011

Plan COarchitecten voor Emmense Es het ei van COlumbus?

Geen mega plein boven een verdiepte Hondsrugweg, maar geef Emmen de unieke schoonheid terug van een centrum met directe verbinding met de Es. Het kan! COarchitecten uit Emmen presenteerden op uitnodiging van de SP-fractie een alternatief plan op een bijeenkomst voor Statenleden op het provinciehuis. Met dit plan, Esplaza, namen de architecten eerder deel aan een prijsvraag van de gemeente Emmen. Naast de bestaande passage over de Hondsrugweg en zonder iets aan de weg zelf te veranderen komt er een overkapping over de weg en de bestaande parkeerplaatsen. Daardoor loopt de Es door tot over de Hondsrugweg. tot vlak aan het centrum.
Kijk http://www.coarchitecten.nl/esplaza.html

Lees verder
13 november 2010

SP: Kalm aan met miljoenen voor “Verbindingsplein Emmen”

De dierentuin in Emmen zit in zwaar weer. In 2009 leed het park een miljoenenverlies. Om faillissement te voorkomen gaat de gemeente Emmen nu een overbruggingskrediet verlenen. Voor 1 december moet er duidelijkheid zijn over reorganisaties, zo stelt de gemeente. Anders gaat het feest niet door. Duidelijk is echter ook dat er pas weer perspectief voor het park is om meer publiek te trekken, met nieuwe attracties. Dan heeft de bezoeker een extra reden terug te komen naar het park. Dat kan nog wel enkele jaren duren. Want de nieuwe attracties staan nu nog vooral op de tekentafels. Terwijl de verantwoordelijke bestuurders met 3D brilletjes naar de maquettes van de nieuwe plannen keken, was men blind voor de realiteit van vandaag en de mogelijk tegenvallende bezoekersaantallen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier