h

Geen verdubbeling N34 maar maximum snelheid naar 80 km per uur

12 oktober 2022

Geen verdubbeling N34 maar maximum snelheid naar 80 km per uur

Foto: wikipedia / nl.wikipedia.nl

In de commissie werd vandaag, op verzoek van de PvdD, een aantal brieven van omwonenden over de plannen voor de N34 besproken. Opnieuw heeft Wim Moinat namens de SP duidelijk gemaakt dat hij niets voelt voor de verdubbeling van de N34 en de snelheid terug moet naar 80km. Wim: "door niet te verdubbelen is er minder geluidsoverlast, een betere doorstroming en verlagen we de stikstofneerslag"

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

Voorzitter, dank aan de Partij voor de Dieren voor het agenderen van de brieven met betrekking tot de gedeeltelijke verdubbeling N34, en de gestelde vragen. Die zal ik zo goed mogelijk beantwoorden. Maar eerst even terug naar de brieven. Betrokken en tevens bezorgde inwoners van verschillende gemeentes langs de N34 hebben de moeite genomen om een zienswijze te geven op de kennisgeving op 7 juli, gelukkig nog op tijd voor het verstrijken van de reactietermijn van 7 september. Inderdaad midden in de vakantieperiode, dat is op zijn zachtst gezegd ongelukkig gekozen. Als we de participatie van inwoners echt serieus nemen zouden we dit soort planningen anders moeten doen.

Voorzitter, de SP is altijd heel duidelijk geweest wat betreft de N34. Wij zien niets in een gehele verdubbeling. Naast dat het onnodig en duur is, heeft het ook een negatief effect op het milieu. De stikstofuitstoot zal fors stijgen, daar waar we juist alles op alles moeten zetten om het te laten dalen! Dus geen verdubbeling, maar ook de maximumsnelheid terugbrengen naar 80 km/ uur. Naast het verminderen van geluidshinder en een betere doorstroming levert het ook nog eens een positief effect van minimaal 20% met betrekking tot stikstofneerslag.

Een speciaal punt van aandacht is de veiligheid. De weg is op zich natuurlijk niet onveilig, maar de automobilisten die om allerlei redenen, of misschien wel zonder na te denken, de verkeersregels aan hun laars lappen en daarmee niet alleen zichzelf maar vooral ook anderen in gevaar brengen, zijn de echte oorzaak.

De laatste vraag gaat over het gereserveerde bedrag van 90 miljoen. Gezien de enorme prijsstijgingen in het algemeen, maar zeker in de bouwwereld, lijkt het ons vreselijk lastig om hier een bedrag op te plakken. Dat kunnen we niet en gelukkig hoeven we dat ook niet, in dit huis zijn diverse specialisten die dat wel kunnen.

Reactie toevoegen

U bent hier