h

Plan COarchitecten voor Emmense Es het ei van COlumbus?

20 oktober 2011

Plan COarchitecten voor Emmense Es het ei van COlumbus?

Geen mega plein boven een verdiepte Hondsrugweg, maar geef Emmen de unieke schoonheid terug van een centrum met directe verbinding met de Es. Het kan! COarchitecten uit Emmen presenteerden op uitnodiging van de SP-fractie een alternatief plan op een bijeenkomst voor Statenleden op het provinciehuis. Met dit plan, Esplaza, namen de architecten eerder deel aan een prijsvraag van de gemeente Emmen. Naast de bestaande passage over de Hondsrugweg en zonder iets aan de weg zelf te veranderen komt er een overkapping over de weg en de bestaande parkeerplaatsen. Daardoor loopt de Es door tot over de Hondsrugweg. tot vlak aan het centrum.
Kijk http://www.coarchitecten.nl/esplaza.html

Burgemeester en Wethouders van Emmen zijn vooralsnog niet met het nieuwe plan aan de slag. Men houdt het liever bij het megalomane plan van een grotesk verbindingsplein. De SP fractie is enthousiast over ESplaza. Het plan van COarchitecten is eenvoudig en geeft Emmen iets unieks. Bovendien is een peperduur megaplein ter grootte van een half Malieveld niet meer nodig. Geen kostbare verplaatsing van leidingen, riolen of extra op- en afritten van een verdiepte Hondsrugweg. Geen kapitaalvernietiging door sloop van de bestaande passage. Geen extra files door langdurige graafwerkzaamheden. SP-er Ko Vester: ,,Dit plan verdient wat ons betreft een kans!’’

U bent hier