h

SP wil een realistisch plan voor de dierentuin Emmen

2 februari 2012

SP wil een realistisch plan voor de dierentuin Emmen

12 Miljoen extra van de provincie. De gemeente Emmen verzoekt de provincie nog meer geld in het nieuwe belevingspark te stoppen, bovenop de al toegekende miljoenen. De SP was opnieuw kritisch. Lees de bijdrage in eerste termijn.

Een mooi plan op het eerste gezicht. Mooi dat het toch maar kan in Drenthe! De mooiste dierentuin van heel Nederland. Honderden extra banen. En een toeloop van jewelste. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.

Toch zijn we als SP kritisch. Vanwege de grote risico’s. Dit plan DPE Next kan zomaar als een nachtkaars uitgaan, terwijl we juist graag een realistisch plan willen. Het is hier al een aantal malen gezegd. Op het moment dat je kiest voor een belevingspark, hangt daar een forse entree aan vast. Iets van 30 Euro voor een kaartje. Net zo duur als de Efteling, maar die kunnen dat vragen omdat daar maar één van is in Nederland. Voor een dierenpark ook al is het een belevingspark, ligt dat anders. Lang niet iedereen kan dat betalen voor een dagje dierentuin met de kleinkinderen. Terwijl dat juist de mensen uit Drenthe zijn voor wie het park bedoeld is. Het is dan noodzaak de bezoekers elders vandaan te halen. Overal uit Nederland. Van over de rivieren. Of dat gaat lukken is echter de vraag. Anders stort het kaartenhuis ineen.

12 Miljoen extra is ook een fors bedrag in deze tijd. Een bedrag dat dan niet meer voor andere zaken ingezet kan worden. En die 12 miljoen is misschien dan nog maar het begin, want wat als de verwachtingen inderdaad niet gehaald worden? Moet er dan opnieuw geld bij?

Meneer de voorzitter. Ik vind het merkwaardig als de overheid niet meer zelf mag weten of men een dierentuin met al haar educatieve achtergronden wil steunen. Het zou merkwaardig zijn als we ook op dat terrein te maken zouden krijgen met de europese regels. Toch is dat niet uitgesloten. Naarmate we meer in een opzet van een pretpark terecht komen, worden de risico’s groter. Ook wij zijn bezorgd of de gemeente Emmen alle voetangels en klemmen zal weten te ontwijken op dat vlak.

De SP is bereid mee te werken aan een investering in zuid-oost drenthe om de dierentuin een nieuwe toekomst te geven. Maar er zijn ook grenzen. De nu gevraagde 12 miljoen komen bovenop de bijdragen die al afgesproken waren. Nog voordat er een spa de grond in is.

In de raad van Emmen heeft de SP keer op keer haar bedenkingen naar voren gebracht. Op verzoek van de SP-raadslid Marika Vrolijk heeft directeur Lips van Libema een onderzoek naar de kansen voor Dierenpark Emmen toegelicht. Met cijfers onderbouwd. Libema is een organisatie die diverse dierentuinen en andere complexen beheert. Eerder had de directeur van Libema contact opgenomen met Burgemeester en Wethouders van Emmen, om te laten weten dat men geïnteresseerd is om eventueel te participeren in het project. Geen reactie van B & W van Emmen. Libema gaf als haar mening dat men het meeste ziet in een mooie dierentuin op de Es, geheel van deze tijd, maar zonder het concept belevingspark. Men gaf aan nog steeds geïnteresseerd te zijn.

Co-architecten uit Emmen hebben naar aanleiding van een oproep van de gemeente een visie gemaakt voor het verbindingsplein. Een plan met een andere invalshoek, dat in zijn eenvoud een prachtige oplossing biedt. We krijgen het op de video te zien. U ziet een plattegrond met de Hondsrugweg van boven naar beneden. Bovenaan het gemeentehuis. In dit plan wordt afgezien van verdieping van de Hondsrugweg. Ook de bestaande passage kan gewoon in gebruik blijven. Geen nieuw betonnen mega plein bovenop de Hondsrugweg. Men kiest voor het doortrekken van de Es over de Hondsrugweg, met een gedeeltelijke overkapping, zodat het centrum een unieke groene verbinding krijgt met het centrum. Het plan zou miljoenen goedkoper uit kunnen pakken dan een megaverbindingsplein. Ook zij kregen geen reactie. De SP-fractie Drenthe heeft hen daarop uitgenodigd om een presentatie te geven over dit plan. Dat wierp toch een heel nieuw licht. Wij zijn nog steeds enthousiast.

Tijdens de commissie vergadering kwam de vraag naar voren of er geen plan B moet zijn en of GS dat niet wenselijk vindt. Daarop bracht GS niet meer naar voren dan dat er een prachtig plan uit Emmen ligt dat kansen biedt. Een antwoord dat niet erg bevredigt. Want het plan van de gemeente Emmen en het dierenpark kent grote bezwaren.

De dierentuin is tenslotte geen plan waar alleen het gemeentebestuur van Emmen over gaat, maar de hele bevolking van Emmen en van Drenthe. Het is niet meer iets Emmens, waar de politiek in Emmen tot een goed besluit moet komen. Door nog eens 12 miljoen extra te vragen, mag duidelijk zijn dat een dergelijk plan dan zeker gedragen hoort te zijn door heel Drenthe en in de democratie is het dan zo dat de drentse volksvertegenwoordiging daarover een oordeel moet vormen. Dat gaat dan wat ons betreft ook over de vraag welk plan goed is voor Drenthe.

De manier waarop dit verzoek voor 12 miljoen extra door de plannenmakers uit Emmen gepresenteerd wordt, is een kwestie van de dood of de gladiolen. Slikken of stikken. Men doet het voorkomen alsof er niks anders mogelijk is dan ja-zeggen tegen dit plan. En GS stuurt het plan vrijwel zonder commentaar door naar PS. Wij zijn buitengewoon teleurgesteld over deze gang van zaken. Is het normaal dat een gemeente eigenlijk een pistool op het hoofd van PS zet: Dit plan of anders niks? En is het normaal dat GS zich inhoudelijk niet uitspreekt over het plan van Emmen en alternatieve ideeën niet wenst te zien? Wat is er over van het college dat open in gesprek wil met de staten, zoals u voor de zomer aangaf?
Wij geven u graag nog één keer de kans: Ga in gesprek met iedereen om op zoek te gaan naar het beste plan voor Emmen en Drenthe. Overtuig ons en iedereen. Ga niet opzij voor de bestuurders uit Emmen en hun ronkende chickenrace van ‘alles aan de kant want wij komen eraan met ons plan’.

Meneer de voorzitter, onze conclusie luidt, ontwikkel als Drentse overheden samen met de dierentuin eerst een plan B, een realistisch plan, met een bescheiden investeringsniveau verder en maak dan met elkaar een keus. Wilt u als GS dat ook?

U bent hier