h

Verkeer

6 augustus 2010

Geef camperaars de ruimte in Drenthe

Drenthe doet van alles voor de toerist. De voorzieningen voor camperaars blijven echter opvallend achter. Dat concludeert de SP voor het tweede achtereenvolgende jaar na een inspectie van de officiële gemeentelijke camperplaatsen. De SP-ers gingen een kijkje nemen op diverse plaatsen in de provincie en noteerden opvallende verschillen.

Lees verder
18 oktober 2008

De echte verliezers van Ees zitten op het provinciehuis.

Sinds de verkiezingen en het coalitieakkoord zindert het in het provinciehuis over het betrekken en luisteren naar de burgers. De kiezers hadden de zittende partijen fors afgestraft en kozen ook in Drenthe zomaar voor de SP als nieuwkomer in Drenthe. Beter luisteren, zou de remedie moeten zijn. Althans zo luidde de theorie.

Lees verder
11 september 2008

4e bijeenkomst N34 in Ees.

Voor de vierde maal togen 150 bewoners van Ees en omstreken naar de Eeserhof. Ditmaal om gedeputeerde Bats aan te horen over de standpunten van de provincie Drenthe en vooral om met hem in gesprek te gaan.
Dit laatste kwam nauwelijks aan bod. De boodschap van Bats was volgens Renee Westerhof, SP Statenlid, dat er alleen gepraat mag worden over de varianten van de provincie en niet over de wensen van bewoners, die pleiten voor op- en afritten. Commotie ontstond over de positie van de gemeente Borger-Odoorn. Wethouder Meedendorp heeft in een vergadering van de Raad gezegd, dat er bij Exloo en Ees volledige ontsluitingen komen. Dit is vastgelegd in notulen en die zijn in de vergadering daarna onveranderd vastgesteld. Een provinciaal ambtenaar ging uit de bocht door te stellen dat de provincie het verkeer zo snel mogelijk naar de N34 wil toeleiden.
De zaal riep daarop volmondig; "En wij ook".
Gedeputeerde Bats zei met de bevolking in gesprek te willen blijven en niet te kunnen leven met een patstelling. "Gedeputeerde Bats zal toch moeten leren luisteren anders wordt dit een heel lang proces", eindigde Frans Geerts, voorzitter van de Werkgroep Ees op de avond van deze 8-ste september.

Lees verder
27 juni 2008

Parkeerplek voor invaliden bij provinciehuis

ASSEN – Vlak bij de ingang van het provinciehuis komen parkeerplaatsen voor gehandicapten. De invalidenparkeerplaatsen zijn nu een stuk verderop gelegen. Een motie van de SP om dat te verbeteren kreeg brede steun.
SP-Statenlid Ko Vester: ,,De toegankelijkheid van een openbaar gebouw als het provinciehuis moet netjes geregeld zijn. Ook voor gehandicapten. Momenteel staan wel de dienstauto’s van de gedeputeerden vlak bij de ingang geparkeerd, maar mogen gehandicapten een eind verder parkeren. Dat is natuurlijk nogal typisch.”

Lees verder
4 juni 2008

Ees blijft strijden voor een volwaardige afslag

Op 2 juni waren Renee Westerhof en Ko Vester aanwezig bij het dorpenoverleg m.b.t. plannen afsluiting Ees, Eesergroen, Westdorp en Eeserveen van de N34.
De SP-Drenthe heeft zich vanaf het begin sterk gemaakt om de bewoners te ondersteunen en zullen dit met raad en daad blijven doen.
Het was indrukwekkend om te zien hoe intensief de bewoners en de klankbordgroep zich met dit probleem bezig houden. Helaas laat de politiek het ernstig afweten. De PvdA was vertegenwoordigd met een statenlid. B&W (een grote speler in dit probleem) liet het afweten.
Staat de burger nu ver van de politiek, of de politiek ver van de burger.
Klik voor het verslag van de klankbordgroep op lees verder.

Lees verder
28 april 2008

SP stemt niet in met Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn.

ASSEN – Een misbaksel. Zo noemde SP-fractievoorzitter Oosterlaak het convenant dat het Rijk met de Noordelijke Provincies heeft afgesloten. Een opvatting die schril afstak tegen de mening van de overige partijen die over een historisch akkoord spraken, waar Drenthe nog veel plezier van zal hebben.

Lees verder
28 april 2008

SP haalt motie N33 toch binnen

Ondanks dat geen enkele andere partij de motie voor onderzoek naar de Muijzert variant steunde, kreeg de SP de motie er toch door. Gedeputeerde Bats reageerde op de motie, dat die overbodig was en hij, wat wij vroegen, toch al wel deed.
Het gaat om het voorontwerp van de verdubbeling van de N33 van Assen naar Zuidbroek. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een kostbaar ontwerp gemaakt. Volgens projectleider Piet Mijzert kan de N33 veel goedkoper en efficienter gemaakt worden. Hiervoor heeft hij in Grongen en Drenthe tal bij bijeenkomsten georganiseerd. Zowel in de Groninger Staten als de Drentse Staten heeft de SP zich ingezet voor het betrekken van Muijzert bij de planning en ontwerp van die verdubbeling. Muijzert denkt voor 140 miljoen een auto(snel)weg van 2x2 rijstroken met vluchtstroken te kunnen maken. Gewoon door de zaken slim aan te pakken. 140 miljoen is het maximale bedrag wat beschikbaar is. Rijkswaterstaat zegt 152 miljoen nodig te zijn. Dus en gat van 12 miljoen.
Reden voor de SP aan gedeputeerde Staten te vragen de variant van Muijzert onafhanelijke te onderzoeken.
En dat gaat nu door.

Lees verder
21 februari 2008

Bewoners Ees schudden Drents parlement wakker

Assen. Een ontsluiting op de N34 bij Ees, met veilige op- en afritten. Dat willen de bewoners van Ees. En ze maakten dat heel erg duidelijk bij de vergadering van Provinciale Staten.

Lees verder
5 februari 2008

Bewoners gaan voor volledige ontsluiting N34.

Bijeenkomst Eeserhof
Volle zaal in hotel Eeserhof

De bewoners van Ees, Eesergroen, Westdorp, Ellertshaar en Borger gaan massaal voor een volledige ontsluiting aan de Schoolstraat in Ees. Dat bleek uit een stemming van een bijeenkomst voor bewoners in Hotel Eeserhof in Ees. De Ondernemersvereniging pleitte zelfs met nadruk op deze optie. De vereniging vreest voor de veiligheid van het winkelende publiek in de hoofdstraat van Borger, als alle ontsluitingen bij Ees verdwijnen. De SP Drenthe heeft samen met verontruste bewoners de bijenkomst georganiseerd. 135 bezoekers namen deel aan de discussie over de toekomst van de N34.

Lees verder
2 februari 2008

Uithuilen en opnieuw beginnen na ZZL.

Assen.
Geen Zuiderzeelijn (ZZL). Nu wel een regionaal pakket. Veel geld voor projecten in Assen-Zuid, voor het verplaatsen van de dierentuin in Emmen, voor de spoorlijn Emmen-Zwolle en andere wensen uit het Noorden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier