h

SP stemt niet in met Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn.

28 april 2008

SP stemt niet in met Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn.

ASSEN – Een misbaksel. Zo noemde SP-fractievoorzitter Oosterlaak het convenant dat het Rijk met de Noordelijke Provincies heeft afgesloten. Een opvatting die schril afstak tegen de mening van de overige partijen die over een historisch akkoord spraken, waar Drenthe nog veel plezier van zal hebben.

Jarenlang pleitten het noordelijke bedrijfsleven en de noordelijke bestuurders voor de Zuiderzeelijn. Een Hogesnelheidslijn (HSL) zou Groningen met de Randstad moeten verbinden. Volgens de voorstanders zou dit een enorme impuls voor het Noorden opleveren. De SP zag meer in een gewone spoorlijn, die door de polders naar het Noorden zou lopen. De noordelijke bobo’s waren woedend toen bleek dat het Rijk de afspraak rond de Zuiderzeelijn niet na ging komen. Woedend en teleurgesteld.
Vrijwel meteen na het uiteenspatten van de zeepbel van de Zuiderzeelijn, bleken het Rijk en de Noordelijke Provincies een akkoord te hebben gesloten over een compensatie pakket, het zogenaamde Regio Specifiek Pakket (RSP) Zuiderzeelijn. Een alternatief pakket maatregelen op het vlak van de infrastructuur van het noorden.
De SP-Drenthe sprak hier meteen haar verbazing over uit. Het ene moment zijn de bestuurders nog woedend dat de Zuiderzeelijn afgeblazen wordt, het volgende moment blijkt men al een akkoord gesloten te hebben met het Rijk waarin 2.6 miljard Euro verdeeld wordt over allerlei verbeteringen van wegen en spoor in Noord Nederland.

.

Op 23 april kreeg Provinciale Staten het convenant RSP Zuiderzeelijn voorgelegd. Tijdens de vergadering legde SP-er Oosterlaak uit waarom de fractie niet in zou stemmen met het akkoord. Om diverse redenen. Het convenant bleek niet onderbouwd te zijn. De vraag waarom de maatregelen in het RSP het beste voor het Noorden zou zijn werd niet beantwoord. Overleg met betrokken gemeentes bleek nog niet gevoerd te zijn over de haalbaarheid van plannen. Een risicoparagraaf bleek te ontbreken. Ook met de Staten zelf was vooraf geen overleg gevoerd over de te voeren besprekingen en aan welke voorwaarden een af te sluiten akkoord zou moeten voldoen. De SP had dan ook geen behoefte om verantwoording te aanvaarden voor een akkoord, dat geheel buiten de Staten om tot stand was gekomen. Oosterlaak: ,,De gang van zaken is een aanfluiting voor de democratie. Een misbaksel van een convenant. Natuurlijk is het positief dat er een smak geld voor het Noorden ter beschikking komt. En wij zijn natuurlijk blij dat er nu eens een keer geld vrijkomt voor de spoorlijn Zwolle-Emmen om maar eens een voorbeeld te noemen. Maar als enkele noordelijke bestuurders in een achterkamertje het geld verdelen en een akkoord afsluiten, zelfs zonder dat men officieel mandaat heeft om die onderhandelingen te voeren, dan kunnen wij daar achteraf niet mee instemmen. De gedeputeerde gaf bij het debat nog eens duidelijk aan dat wijziging van het akkoord niet meer tot de mogelijkheden behoort’’

U bent hier