h

Bewoners gaan voor volledige ontsluiting N34.

5 februari 2008

Bewoners gaan voor volledige ontsluiting N34.

Bijeenkomst Eeserhof
Volle zaal in hotel Eeserhof

De bewoners van Ees, Eesergroen, Westdorp, Ellertshaar en Borger gaan massaal voor een volledige ontsluiting aan de Schoolstraat in Ees. Dat bleek uit een stemming van een bijeenkomst voor bewoners in Hotel Eeserhof in Ees. De Ondernemersvereniging pleitte zelfs met nadruk op deze optie. De vereniging vreest voor de veiligheid van het winkelende publiek in de hoofdstraat van Borger, als alle ontsluitingen bij Ees verdwijnen. De SP Drenthe heeft samen met verontruste bewoners de bijenkomst georganiseerd. 135 bezoekers namen deel aan de discussie over de toekomst van de N34.

In de middag ontdekte de organisatie zelfs een Celtic Field onder de plannen van de Provincie. Een celtic Field is een groep kleine historische akkertjes (ca. 1000 v.chr.). Doordat Koos Levinga een grote foto ven het terrein had gemaakt viel de tekening van de akkertjes feilloos op. Het Drents Plateau wordt om opheldering gevraagd. Renee Westerhof (Statenlid SP) tekende de politiek ontwikkelingen rond de ontsluiting en Dinandus Brouwer schetste de bezwaren tegen het ontwerp van de Provincie. 120 bezoekers stemden voor de ontsluiting bij de Schoolstraat. Slechts 4 stemden tegen. Voor enkele was de vrees voor verkeerstoename reden.
11 mensen onthielden zich van stemming.
De behandeling van het onderwerp is op 20 februari in de commissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten. Mogelijk dat de ontsluiting ook op de agenda van de Provinciale Staten vergadering van 12 maart wordt geplaatst.

U bent hier