h

SP haalt motie N33 toch binnen

28 april 2008

SP haalt motie N33 toch binnen

Ondanks dat geen enkele andere partij de motie voor onderzoek naar de Muijzert variant steunde, kreeg de SP de motie er toch door. Gedeputeerde Bats reageerde op de motie, dat die overbodig was en hij, wat wij vroegen, toch al wel deed.
Het gaat om het voorontwerp van de verdubbeling van de N33 van Assen naar Zuidbroek. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een kostbaar ontwerp gemaakt. Volgens projectleider Piet Mijzert kan de N33 veel goedkoper en efficienter gemaakt worden. Hiervoor heeft hij in Grongen en Drenthe tal bij bijeenkomsten georganiseerd. Zowel in de Groninger Staten als de Drentse Staten heeft de SP zich ingezet voor het betrekken van Muijzert bij de planning en ontwerp van die verdubbeling. Muijzert denkt voor 140 miljoen een auto(snel)weg van 2x2 rijstroken met vluchtstroken te kunnen maken. Gewoon door de zaken slim aan te pakken. 140 miljoen is het maximale bedrag wat beschikbaar is. Rijkswaterstaat zegt 152 miljoen nodig te zijn. Dus en gat van 12 miljoen.
Reden voor de SP aan gedeputeerde Staten te vragen de variant van Muijzert onafhanelijke te onderzoeken.
En dat gaat nu door.

U bent hier