h

SP: Kalm aan met miljoenen voor “Verbindingsplein Emmen”

13 november 2010

SP: Kalm aan met miljoenen voor “Verbindingsplein Emmen”

De dierentuin in Emmen zit in zwaar weer. In 2009 leed het park een miljoenenverlies. Om faillissement te voorkomen gaat de gemeente Emmen nu een overbruggingskrediet verlenen. Voor 1 december moet er duidelijkheid zijn over reorganisaties, zo stelt de gemeente. Anders gaat het feest niet door. Duidelijk is echter ook dat er pas weer perspectief voor het park is om meer publiek te trekken, met nieuwe attracties. Dan heeft de bezoeker een extra reden terug te komen naar het park. Dat kan nog wel enkele jaren duren. Want de nieuwe attracties staan nu nog vooral op de tekentafels. Terwijl de verantwoordelijke bestuurders met 3D brilletjes naar de maquettes van de nieuwe plannen keken, was men blind voor de realiteit van vandaag en de mogelijk tegenvallende bezoekersaantallen.

Voor de SP in Emmen en de SP in Drenthe is Emmen zonder Dierenpark onbestaanbaar. Emmense SP-ers gingen speciaal langs bij het Dierenpark om op eigen kosten een abonnement aan te schaffen, als hart onder de riem van het personeel.
Maar de Drentse SP vindt dat een kritische blik op het Atalanta project ruimte moet krijgen. Het Atalantaproject behelst niet alleen een complete verplaatsing van de Dierentuin. Van de huidige lokatie in het Centrum naar de overkant van de Hondsrugweg op de Es. Ook moet deze weg gaan zakken en er moet een compleet Verbindingsplein bovenop komen om de Dierentuin aan te laten sluiten bij het Centrum. Bovendien moet Emmen een nieuw theater krijgen aan hetzelfde plein, is het plan.
Ook vindt de SP dat de Emmense bestuurders nog eens even goed in de spiegel mogen kijken, over hun eigen falen bij de “plotselinge” miljoenen verliezen van het park. De SP vindt het optreden van Gedeputeerde Vlietstra (PvdA) voorbarig. Deze gaf op 14 oktober, op een moment dat het voortbestaan van het dierenpark ter discussie stond en de raad in Emmen de falende bestuurders ter verantwoording riep, alsof er niks aan de hand is, een beschikking af voor een subsidie van 6.8 miljoen voor het Verbindingsplein. Een peperduur onderdeel van het toch al futuristische plan.

‘Onvoldoende geanticipeerd’
In opdracht van de gemeente Emmen keek UNO bedrijfsadviseurs naar de miljoenen verliezen in 2009 en wat daar de oorzaken van zijn. Samengevat luiden die: Teruglopende bezoekersaantallen leveren minder inkomsten. Dat kan niet goed blijven gaan. Op korte termijn moet het mes in de kosten, te weten de kosten voor het personeel. Maar, en dat is misschien een iets verrassender constatering voor een bedrijfsadvies bureau, UNO constateert ook dat er “onvoldoende geanticipeerd” is door de leiding van de dierentuin, waarmee de Emmense politiek nauw verweven is. Philip Oosterlaak: ,,Het zal je maar gezegd worden als het om een dergelijk project gaat. Onvoldoende geanticipeerd. Niet verder gekeken dan de neus lang is, in gewoon Nederlands. Er is dus niet alleen een probleem met de tekorten. Maar er is ook probleem met het bestuur’’.
In Emmen bungelt de betrokken wethouder in afwachting van nader onderzoek naar zijn preciese betrokkenheid. Vanuit de lokale partijen Wakker Emmen en DOP (Drentse Ouderen Partij) zijn al moties van wantrouwen ingediend, vooruitlopend daarop.

Geen overhaaste besluiten provincie
Temidden van alle commotie besloot GS van Drenthe doodleuk de beschikking voor de subsidies voor de verbindingsweg af te moeten geven. ,,Een besluit met de oogkleppen op’’, vindt Oosterlaak. ,,En ook nergens voor nodig. Niets let de provincie even af te wachten of men er in Emmen op 1 december uitkomt of dat de dierentuin alsnog het risico loopt failliet te gaan. Het lijkt ons ook raadzaam even af te wachten hoe men in Emmen omgaat met het gebrek aan ‘anticiperend vermogen’ van de dierentuinbestuurders, waarvan er velen tot de bestuurlijke kringen van Emmen behoren. De aanbesteding voor het verbindingsplein is pas medio 2011 voorzien, dus zo’n haast heeft het niet’’. De SP constateert verder dat het College de Staten onvoldoende informeert over de voortgang van het Atalantaplan en over (financiële) risico’s. Volgens gedeputeerde Vlietstra (PvdA) is er echter niks aan de hand en zou het zelfs een verkeerd signaal zijn om Emmen nu niet te voorzien van subsidies, zo liet zij tijdens de Statenvergadering weten. Voor Oosterlaak een onbegrijpelijke houding: ,,Wat nou ‘verkeerd signaal’. Naar ons idee is het een verkeerd signaal te doen alsof er niets aan de hand is. De provincie hoeft niet meteen alles op losse schroeven te zetten, maar overhaaste besluiten lijkt me ook nergens voor nodig. Alsof er geen miljoenen verlies is, alsof er geen banen op de tocht staan, alsof het normaal is dat niemand aan ziet komen dat er minder bezoekers naar het dierenpark zouden kunnen komen en alsof er niet gekeken hoeft te worden of de nieuwe Atalanta plannen in tegenstelling tot die van de oude dierentuin nu wel uitgaan van haalbare cijfers’’. Bij de vergadering van Provinciale Staten bleek dat de zorgen van de SP, die mondelinge vragen stelde, gedeeld werden door andere fracties. Oppositie partijen CDA en GL spraken eveneens van de noodzaak goede informatie over risico’s van projecten te ontvangen.

U bent hier