h

De echte verliezers van Ees zitten op het provinciehuis.

18 oktober 2008

De echte verliezers van Ees zitten op het provinciehuis.

Sinds de verkiezingen en het coalitieakkoord zindert het in het provinciehuis over het betrekken en luisteren naar de burgers. De kiezers hadden de zittende partijen fors afgestraft en kozen ook in Drenthe zomaar voor de SP als nieuwkomer in Drenthe. Beter luisteren, zou de remedie moeten zijn. Althans zo luidde de theorie.

Als burgers zelf naar het provinciehuis komen om uit te leggen, waarom zij die op- en afritten bij Ees op de N34 willen behouden, slaat de schrik wild om zich heen. Potdorie, dat kan niet, burgers die zonder enige vorm van regie door de overheid hun mening komen zeggen.
Op 4 februari en 2 juni van dit jaar hadden wij de inwoners uitgenodigd om te komen praten over hun wensen. Telkens kwamen ca. 150 mensen uit Ees, Westdorp, Eesergroen en Borger naar die bijeenkomsten. Hun standpunt was duidelijk; we willen onze op- en afrit aan de Schoolstraat behouden. En ze lieten dat door middel van handtekeningenlijsten aan de provincie weten.

Het eindresultaat is dat de gedeputeerde de bewoners in de kou laat staan, zonder deugdelijke argumenten op tafel te leggen. De veiligheid zou in het geding zijn, bracht de gedeputeerde naar voren. Zo’n afslag zou onveilig zijn. Gedeputeerde Bats vergeet dat dit argument kennelijk niet voor alle andere afslagen geldt. Bij Ees is alle ruimte voor veilige in- en uitvoegstroken. Ondertussen wordt niet geluisterd naar belangen van 100.000 toeristen, 1.500 inwoners en ongeveer 25 toeristische bedrijven. Van die bedrijven hebben er nu al drie gezegd kapot te gaan door deze stap. Talrijke schadeclaims zullen wellicht volgen.

Vindt u het ook niet gek dat de burgers van Ees het vertrouwen in de politiek verliezen?
Althans in het soort politiek dat ziende blind en horende doof is. Voor de Drentse politiek was het een gemiste kans. Hier had men kunnen laten zien bereid te zijn in gesprek te gaan met bewoners. Er was nog een uitzondering van een fractie die het anders aanpakte. Ik heb het CDA dan ook gecomplimenteerd. Deze fractie was wel in de argumenten van bewoners geïnteresseerd en men stelde zich meer en meer achter de bewoners op. Andere fracties lieten het over aan de gedeputeerde, die daar gretig gebruik van maakte. Hij kreeg zijn zin, maar verloor de slag om in gezamelijkheid tot een goede oplossing te komen.

Voor de mensen in Ees is het besluit van de provincie bijzonder zuur. Zij krijgen te maken met een verslechterde verkeerssituatie. Maar de verliezers van Ees zitten op het provinciehuis.

U bent hier