h

Bewoners Ees schudden Drents parlement wakker

21 februari 2008

Bewoners Ees schudden Drents parlement wakker

Assen. Een ontsluiting op de N34 bij Ees, met veilige op- en afritten. Dat willen de bewoners van Ees. En ze maakten dat heel erg duidelijk bij de vergadering van Provinciale Staten.

De commissie Omgevingsbeleid kreeg bezoek van zo’n tachtig bewoners op de publieke tribune. Ook voor het Provinciehuis was het een drukte van belang. Een grote muur voor de ingang van kartonnen dozen. Dit om duidelijk te maken dat afsluiten van de huidige afslag Ees veel problemen met zich mee zal brengen.

De SP organiseerde op 4 februari een druk bezochte bijeenkomst voor bewoners van Ees. De Drentse SP-fractie wilde weten hoe en waar de nieuwe aansluiting op de N34 plaats moet vinden nu deze provinciale weg op de schop gaat. Daar kwam naar voren dat er mogelijk een veel beter alternatief is voor de huidige plannen. Een half verdiepte aanleg van N34, met een viaduct en aansluitingen voor het bestemmingsverkeer ter hoogte van de Schoolstraat. SP-er Renee Westerhof: ,,Er is onvoldoende nagedacht over het plan dat de provincie nu voorstelt. Dat is ons in ieder geval gebleken. Het betekent zwaar verkeer door het centrum van Borger. Onveilige fietsroutes. Een veel slechtere toegang tot campings en andere toeristencentra. Langere aanrijdtijden voor de ambulance’’. Westerhof wees er bovendien op dat in het alternatief van de provincie niet gelet is op de historische “celtic fields” bij Ees. Een terrein met historische akkers, dat veel vertelt over de leefwijze van de eerste bewoners in dit deel van Drenthe, precies op de plek waar de provincie nu enkele kilometers ten zuiden van Ees een afslag wil maken. ,,Wegenaanleg betekent vernietiging van dit historisch erfgoed. Bovendien heeft de provincie gewoon heel slecht geluisterd naar wat de mensen in Ees willen. Wij dringen er daarom op aan het plan te heroverwegen’’.
Gedeputeerde Bats ging gedeeltelijk door de bocht voor de volle tribune met bewoners. Ook de Statenfracties van CDA, CU, GL, VVD en PvdA hadden veel begrip. De provincie gaat alsnog overleggen met de bevolking van Ees. Meerdere alternatieven worden uitgewerkt. Provinciale Staten zullen de plannen opnieuw beoordelen. Bats weigerde echter nog het alternatief Schoolstraat te omarmen. Renee Westerhof: ,,Serieus overleg betekent serieus naar argumenten luisteren. En onderzoek doen naar alternatieven. Naar mijn overtuiging moet er zeker een ander plan op tafel komen. Maar goed, we zullen zien wat de Gedeputeerde binnenkort aan de Staten voor gaat leggen. Wij zullen de bewoners blijven steunen.’’

U bent hier