h

GAE is een Euro slurpend zwart gat

10 december 2020

GAE is een Euro slurpend zwart gat

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

De SP wil niet langer publiek geld steken in Groningen Airport Eelde. Ronald van der Meijden vergeleek GAE met een euro slurpend zwart gat tijdens de commissievergadering. "Liquideer N.V. GAE en gebruik de resterende miljoenen voor afschaling van GAE tot een groen vliegveld en verbetering van het openbaar vervoer".

Lees hier de bijdrage van de SP:

Het is nog niet zo lang geleden dat wetenschappers het bestaan van zwarte gaten hebben kunnen aantonen. Zwarte gaten slurpen alles in hun omgeving op. Ik krijg zo’n zelfde gevoel als wij het hebben over GAE.

Alleen praten we over een een Euro slurpend zwart gat. In 2016 kozen de aandeelhouders  voor een scenario dat GAE een Toegangspoort van het Noorden moest maken. Dit is een fiasco geworden. Het is een toegangspoort tot een zwart gat geworden.

Vandaar de opdracht aan de, per 1 januari 2020 aangestelde interim directeur, verschillende scenario’s/plannen uit te werken voor een periode van 4 jaar. Deze plannen moesten financieel onderbouwd en doorgerekend zijn en voorzien van financiële dekking.

Een mistig verhaal is er vervolgens verschenen dat overeenkomt met de volgende stelling: “Ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas, dus ik pas ook in mijn tas”

Kortom gericht om kost wat het kost, door te gaan met de exploitatie van GAE. En de kosten moeten gedekt worden uit belastinggeld  van de hardwerkende Nederlander. Er wordt een blanco cheque gevraagd op basis van niet realistische aannames en vooralsnog zonder enig uitzicht op succes.

Op deze basis is voortzetting van GAE niet realistisch in net zo kansrijk als:

“De Chinees die met zijn mond open, op een berg gaat staan wachten, tot er een gebraden eend in vliegt”

Met een visiedocument dat aan de opdracht voldoet, is de fractie van de SP principieel van mening dat op basis van de huidige informatie,  het onverantwoord is een zorgvuldig en afgewogen besluit te nemen over de toekomst van GAE.

Ook hebben wij niet het vertrouwen dat:

. De overheid zal gaan bijdragen in de kosten van onderhoud

. Er voldoende passagiers aantallen zullen komen, gezien het dunbevolkte achterland

. Het bedrijfsleven echt belang hecht aan GAE. Zij hebben nimmer EEN EURO betaald aan de in 2016 toegezegde deelname van 8.4 miljoen.

De SP vraagt de gedeputeerd daarom in de aandeelhouders vergadering van 10 december 2020 in te brengen dat vanwege het ontbreken van een realistische, haalbare, betaalbare en kostendekkende toekomstvisie, gestopt moet worden met verkwisting van publiek geld.

Liquideer N.V. GAE en gebruik de resterende miljoenen voor afschaling van GAE tot een groen vliegveld en  verbetering van het openbaar vervoer.

Voorafgaand aan de vergadering waren er twee insprekers. Jan Wittenberg en Dhr. van der Werf. Zie bijlage.

Reactie toevoegen

U bent hier