h

SP-vragen overschrijding Balkenendenorm WMD

8 december 2011

SP-vragen overschrijding Balkenendenorm WMD

Het jaarverslag van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vermeldt een bezoldiging van de bestuurder van dit nutsbedrijf in 2010 van 203.930,- Euro. Een mega salaris dat ruim boven dat van de ministerpresident ligt.

Reden voor de SP schriftelijke vragen te stellen.De SP is van mening dat vergoedingen boven de Balkenendenorm voor werknemers in publieke dienst niet geoorloofd zijn.
De partij wil dat de provincie ingrijpt bij overschrijdingen.

Op voorstel van de SP namen Provinciale Staten vrijwel unaniem in 2008 een motie aan waarin bepaald wordt dat de provincie de Balkenende-norm dient te hanteren. Alleen de VVD stemde tegen. Het College van GS gaf daarop aan de strekking van de motie te onderschrijven en stelde ondermeer regels voor gesubsidiëerde instellingen waarbij de Balkenendenorm van 188.000,- Euro als maximumsalaris zou gelden.

Tot verrassing van de SP blijkt de WMD, een nutsbedrijf waarvan de aandelen voor 50% in handen van de provincie Drenthe en voor 50% bij de Drentse gemeentes zit, zich kennelijk niet aan deze regels houdt. Voorzitter van de Raad van Commissarissen is gedeputeerde mevrouw Klip (VVD). ,,Als het klopt dat de WMD-bestuurder met meer dan twee ton naar huis gaat zoals uit het jaarverslag blijkt en ook in de eerste reacties van de WMD tegenover het Dagblad van het Noorden onweersproken blijft, terwijl GS zelf rechtstreeks verantwoordelijk is voor dat salaris, dan
gaat er hier iets goed mis’’, meent SP-fractievoorzitter Oosterlaak.

U bent hier