h

SP: Minister LNV moet vuilverbrander Wijster voorkomen

23 juni 2007

SP: Minister LNV moet vuilverbrander Wijster voorkomen

De Drentse SP Statenfractie vindt dat minister Verburg in actie moet komen om uitbreiding van de vuilverbrandingsinstallatie van Essent te voorkomen. Statenlid Renee Westerhof heeft de minister daarom in een brief verzocht gebruik te maken van haar bijzondere aanschrijvingsbevoegdheid.

De plannen van Essent om de vuilverbrandingsinstallatie bij Wijster te vergroten stoten op grote weerzin. Ook de Drentse politiek drong er in januari van dit jaar in een motie bij de gedeputeerde Klip op aan om alles in het werk te stellen om uitbreiding te voorkomen. Mevrouw Klip liet onlangs weten dat zij de kans gering acht de milieuvergunning voor de nieuwe installatie te kunnen weigeren. Ook zag zij weinig mogelijkheden om andere stappen te ondernemen. Op vragen van SP-er Westerhof wat zij zoal ondernomen had om de motie van de Staten uit te voeren, moest zij het antwoord schuldig blijven. Westerhof suggereerde de directie en de aandeelhouders van Essent te overtuigen dat uitbreiding van Wijster ongewenst is, en om als provincie de verantwoordelijke ministers van LNV en Economische Zaken op hun verantwoordelijkheid te wijzen.

Westerhof: ,,Uit de berichtgeving rond de wetgeving Natura 2000 blijkt dat de Minister de bevoegdheid heeft om in te grijpen wanneer natuurgebieden bedreigd worden. Het Nationaal Park het Dwingelderveld ligt nota bene op 3 km onder de rook van de installatie. Het lijkt ons dat Minister Verburg, die over natuurbeheer gaat, haar verantwoordelijkheid moet nemen. Vandaar dat onze fractie gemeend heeft zelf de Minister op de situatie te moeten
wijzen’’.

Zie hier de brief.

U bent hier