h

Nieuws uit 2007

16 juni 2007

Uitbreiding Wijster onwijs plan

Volgens de SP is de uitbreiding van de Essent vuilverbrandingsinstallatie Wijster een onzalig plan. "Slecht voor het milieu, slecht voor de natuur, slecht voor de gezondheid en slecht voor het toerisme", vat SP Statenlid Renee Westerhof samen.

Lees verder
2 juni 2007

Univé weert ex-gedetineerden

Top 3-ziektekostenverzekeraar Univé uit Alkmaar eist inzage in ‘het volledige proces-verbaal zoals dat destijds tegen u werd opgemaakt’, voordat de verzekeraar besluit een zorgverzekeringsovereenkomst aan te gaan met ex-gedetineerden.

Lees verder
27 mei 2007

Hoogeveners voor openheid Irak

HOOGEVEEN - Ruim vijfhonderd bezoekers van de zaterdagmarkt in de Hoofdstraat steunden de eis dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen over de Nederlandse deelname aan de oorlog tegen Irak. Waarop baseerde de Nederlandse regering haar steun aan de oorlog? Onderzoek in Amerika en Engeland heeft aangetoond dat belangrijke informatie over de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak niet juist was. De oorlog heeft bovendien het grootste deel van het Irakeese volk niet bevrijd van geweld en onderdrukking, terwijl dit als reëel doel van de inval werd gepresenteerd. Het is hoog tijd dat er ook in Nederland volledige openheid van zaken wordt gegeven.

Lees verder
19 april 2007

Meer gedeputeerden. Maar wat gaan ze doen?

Hoezo een extra zesde gedeputeerde voor Drenthe? Dat kost alleen maar extra geld. Ook ziet de SP in het collegeprogramma weinig terug van wat prioriteiten zouden moeten zijn: Extra bouwen voor starters en senioren. De bestrijding van de armoede. Verbetering van het Openbaar Vervoer, ook op het platteland. En meer aandacht voor goede gezondheidszorg. Hieronder volgt de bijdrage van SP-fractievoorzitter Oosterlaak aan het debat op 18 april.

Lees verder
12 april 2007

SP duikt in bijstandswet

De fractie van de SP Drenthe heeft vragen gesteld aan de voorzitter van Provinciale Staten over de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het gaat over het aantal vragen volgens art. 81 van die wet. Dit artikel geeft een bijzonder bevoegdheid aan de voorzitter. Als mensen in financiële nood zitten en direct hulp nodig hebben, dan kunnen zij de voorzitter van Provinciale Staten een brief schrijven en om hulp vragen. De voorzittermoet dan op korte termijn reageren. Dit kan door een bestuursbesluit tot verstrekking van voorschotten of een maatregel naar een gemeente om haast te maken met de aanvraag voor bijstand.

Lees verder
2 april 2007

18 April: Manifestatie tegen marktwerking in de thuiszorg

De marktwerking in de WMO heeft verstrekkende gevolgen. Afbraak van de thuiszorg door verschuiving naar goedkopere zorgkrachten, naar minder uren zorg en bezuinigingen op het personeel om een goede concurrentiepositie te verwerven. Op 18 april debatteert de Tweede Kamer over de eerste gevolgen van de WMO. Hoog tijd voor een krachtig protest tegen deze rampzalige wet.

Lees verder

Pagina's

U bent hier