h

Uitbreiding Wijster onwijs plan

16 juni 2007

Uitbreiding Wijster onwijs plan

Volgens de SP is de uitbreiding van de Essent vuilverbrandingsinstallatie Wijster een onzalig plan. "Slecht voor het milieu, slecht voor de natuur, slecht voor de gezondheid en slecht voor het toerisme", vat SP Statenlid Renee Westerhof samen.

In de vergadering van 31 januari van dit jaar namen de Drentse Staten een motie aan, waarin het Gedeputeerde Klip verzocht werd om "alle mogelijkheden te onderzoeken hoe deze uitbreiding kan worden voorkomen". Voor de SP reden om te vragen welke stappen de Gedeputeerde genomen had, buiten een nauwkeurige behandeling van de aanvraag voor een milieuvergunning. Klip liet namelijk weten weinig kans te zien een milieuvergunning te weigeren.

"Dan zou ik toch graag in de rapportage terug zien, hoe u naar alle wegen gezocht hebt om deze uitbreiding te voorkomen. Ik herhaal ALLE WEGEN”, meende SP-er Westerhof. "Heeft u bijvoorbeeld al contact gehad met de
directie van Essent om hen persoonlijk op de hoogte te stellen van de opvattingen van de Drentse Staten. Zo ja, wat heeft dit opgeleverd. Zo nee, waarom niet?

Hebt u de aandeelhouders van Essent al benaderd om hen te wijzen op de onwenselijke plannen van de directie? En welke acties hebt u ondernomen richting Minister van Economische Zaken. Is er bijvoorbeeld al een bericht uit naar de Minister om hem erop te wijzen dat er een grote overcapaciteit dreigt te ontstaan op het gebied van afvalverbranding? En hoe zit het met de Minister van Natuurbeheer en Landbouw. Moeten wij deze Minister er niet
aan herinneren dat nationaal aangewezen natuurgebieden teloor dreigen te gaan en het gehele beleid rond Natura 2000 op losse schroeven dreigt te komen te staan, als een tweede verbrandingsoven in Wijster zomaar toegestaan wordt.

Of wat heeft u wel of niet gedaan aan actieve voorlichting voor de inwoners van onze provincie om hen te informeren over de plannen van Essent, hetzelfde Essent waar velen consument zijn op het gebied van energie,’’ wilde de SP-er weten.

Gedeputeerde Klip bleek het antwoord vooralsnog schuldig te moeten blijven. Zij voerde aan dat zij onmiddellijk bij het aannemen van de motie had laten weten vooral naar de milieuvergunning te willen kijken.

Volgens de SP een merkwaardig verhaal. De Staten die een motie aannemen die vraagt om alle mogelijkheden te onderzoeken om uitbreiding te voorkomen, terwijl de gedeputeerde van mening is dat haar handen gebonden zijn. Westerhof: ,,Het is buitengewoon teleurstellend dat ik in deze zaak behalve van GroenLinks weinig steun kreeg. Maar we blijven hier bovenop zitten”.

U bent hier