h

Nieuws uit 2007

11 oktober 2007

NOG MEER RODE KEIEN


Gisteren heeft de SP een kleine ludieke actie tegen het rode keien project van Marketing Drenthe in het provincie huis gevoerd. Voorafgaand aan de statenvergadering plaatste de SP een rode kei voor het katheder.
Dit omdat in de folder van Da's nou Drenthe staat:
"DE PLEK WAAR DE MENSEN STAAN DIE HUN VERHAAL VERTELLEN, WORDT GEMARKEERD DOOR EEN RODE KEI."
En als er een plek is waar de SP hun verhaal vertelt is dat o.a. de statenzaal.
Het is een protest tegen de € 1.300.000 die promotie van Drenthe jaarlijks kost.

Lees verder
9 oktober 2007

De SP Drenthe eist opheldering van gedeputeerde Rob Bats over een proef met gratis vervoer voor mbo-studenten

De SP heeft moeite met de beperkte leeftijdscategorie, namelijk 16- en 17-jarigen. Vorige week werd bekend dat Drenthe met de andere noordelijke provincies een proefproject begint met gratis vervoer voor mbo-studenten van 16 en 17 jaar. De SP vindt dit onvoldoende, vanwege eerdere toezeggingen.

Lees verder
5 oktober 2007

Alle reclame voor Drenthe als woonprovincie leidt niet tot extra inwoners

Dit onderstaande bericht vonden wij op de site van RTV Drenthe.
De SP had al vragen bij de campagne van Da's nou Drenthe (Zie Rode sluier over Drenthe) en dit artikel sluit er prachtig bij aan.

Lees verder
3 oktober 2007

Rode Sluier over Drenthe

Drenthe aan de man brengen betekent rode stenen, heel veel rode stenen. Althans volgens reclamebureau OPEN dat gecontracteerd is door Marketing Drenthe. Maar veel verder dan een berg rode keien komt Marketing Drenthe niet.

Lees verder
1 oktober 2007

DE BROEIKAS VOORBIJ ??

plaatje

Op 27 oktober 2007 wordt in de stad Groningen een conferentie gehouden over energievoorziening tegen de bredere achtergrond van milieu en economie. Een aanleiding is de geplande bouw van vijf kolencentrales in ons land, waarvan twee aan de Eemshaven moeten komen te staan. De conferentie begint om 11.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Plaats van handeling is de Statenzaal van het Provinciehuis, Martinikerkhof 12. De organisatie heeft plaats onder auspiciën van de fractie van de SP van de Provinciale Staten van Groningen.

Lees verder
1 oktober 2007

De provincie op topsnelheid

Tijdens de algemene beschouwingen van 4 en 5 juli werd door de SP fractie de motie onderwijskansen beleid ingediend. Tot ons genoegen vernamen wij vandaag via de website van RTV-Drenthe dat de heer Bats gedeputeerde in de provincie Drenthe volgend jaar al wil beginnen met een proef om gezinnen waarvan de kinderen die meer dan 10 kilometer wonen van de plaats waar zij onderwijs volgen in de kosten voor het openbaar vervoer tegemoet te komen,

Lees verder

Pagina's

U bent hier