h

Nieuws van de afdeling

11 september 2008

Stop de roze invasie

Radio uitzending 10 sept.

Lees verder
11 september 2008

Megastallen Neen

In een special van het programma "Drents Diep" van RTV Drenthe kreeg de SP de kans uit te leggen waarom megastallen in Nijensleek niet gewenst zijn.
In een uitvoerige rapportage kwamen voors en tegen aan de orde. Renee Westerhof, SP Statenlid, legde uit waarom ook veel boeren niets moeten hebben van megastallen. De boer ontleent zijn waardigheid aan de zorg voor de beesten die hij houdt. In een megastal ontbreekt die band. De boer wordt loonslaaf, de beesten lappen vlees. Hoewel er discussie bestaat over de maximale omvang van een agrarisch bedrijf stelt Westerhof dat dit afhangt van het bedrijf en het eigenvermogen van de boer. Tevens deed hij een oproep naar de sector om meer promotie te maken voor noordelijk vlees in de schappen van de supermarkten. De consument is best bereid iets meer te betalen voor vlees van kleinschalige boeren. De opbrengst moet dan wel voor een belangrijk deel naar de boeren terugvloeien.

Lees verder
11 september 2008

4e bijeenkomst N34 in Ees.

Voor de vierde maal togen 150 bewoners van Ees en omstreken naar de Eeserhof. Ditmaal om gedeputeerde Bats aan te horen over de standpunten van de provincie Drenthe en vooral om met hem in gesprek te gaan.
Dit laatste kwam nauwelijks aan bod. De boodschap van Bats was volgens Renee Westerhof, SP Statenlid, dat er alleen gepraat mag worden over de varianten van de provincie en niet over de wensen van bewoners, die pleiten voor op- en afritten. Commotie ontstond over de positie van de gemeente Borger-Odoorn. Wethouder Meedendorp heeft in een vergadering van de Raad gezegd, dat er bij Exloo en Ees volledige ontsluitingen komen. Dit is vastgelegd in notulen en die zijn in de vergadering daarna onveranderd vastgesteld. Een provinciaal ambtenaar ging uit de bocht door te stellen dat de provincie het verkeer zo snel mogelijk naar de N34 wil toeleiden.
De zaal riep daarop volmondig; "En wij ook".
Gedeputeerde Bats zei met de bevolking in gesprek te willen blijven en niet te kunnen leven met een patstelling. "Gedeputeerde Bats zal toch moeten leren luisteren anders wordt dit een heel lang proces", eindigde Frans Geerts, voorzitter van de Werkgroep Ees op de avond van deze 8-ste september.

Lees verder
11 september 2008

Lelieteelt en Bollenboos opnieuw op de agenda staten.

Op aandringen van de fractie SP en Groen Links zal de beantwoording van Gedeputeerde Staten over de ontwikkelingen lelieteelt opnieuw op de agenda van de Statencommissie Omgevingbeleid van 15 oktober staan.

Lees verder
23 juli 2008

Drenthe geen plaats voor Varkens-mega-stallen

De Statenfractie van de Socialistische Partij in Drenthe heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van een varkensmesterij in Nijensleek. Deze mesterij moet volgens de aanvrager groeien van 4000 naar 14000 varkens. De SP steunt de veehouders en burgers in die regio die deze ontwikkeling tegen willen houden.
SP Statenlid Renee Westerhof vraagt zich bovendien af of de provincie Drenthe geen steken heeft laten vallen. Gedeputeerde Anneke Haarsma beweerde bij hoog en laag dat Drenthe verschoond zal blijven van megastallen. Haarsma zag echter geen reden om een verordening op te stellen om ongewenste ontwikkelingen zonodig te kunnen tegengaan.

Lees verder
27 juni 2008

Nieuw commissielid niet zijnde statenlid voor de Provincie Drenthe


Met ingang van 26 juni vertegenwoordigt Alie Dekker de SP in de statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. Provinciale Staten hebben haar vanmorgen tijdens de Provinciale Statenvergadering officieel benoemd als commissielid niet zijnde statenlid . Zij volgt hiermee Ron Esseveld op die op 4 juni jl. werd geïnstalleerd als statenlid, hij nam op zijn beurt de plaats in van Anita Fronczek.

Lees verder

Pagina's

U bent hier