h

Nieuws van de afdeling

28 april 2008

SP stemt niet in met Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn.

ASSEN – Een misbaksel. Zo noemde SP-fractievoorzitter Oosterlaak het convenant dat het Rijk met de Noordelijke Provincies heeft afgesloten. Een opvatting die schril afstak tegen de mening van de overige partijen die over een historisch akkoord spraken, waar Drenthe nog veel plezier van zal hebben.

Lees verder
28 april 2008

SP haalt motie N33 toch binnen

Ondanks dat geen enkele andere partij de motie voor onderzoek naar de Muijzert variant steunde, kreeg de SP de motie er toch door. Gedeputeerde Bats reageerde op de motie, dat die overbodig was en hij, wat wij vroegen, toch al wel deed.
Het gaat om het voorontwerp van de verdubbeling van de N33 van Assen naar Zuidbroek. Rijkswaterstaat heeft daarvoor een kostbaar ontwerp gemaakt. Volgens projectleider Piet Mijzert kan de N33 veel goedkoper en efficienter gemaakt worden. Hiervoor heeft hij in Grongen en Drenthe tal bij bijeenkomsten georganiseerd. Zowel in de Groninger Staten als de Drentse Staten heeft de SP zich ingezet voor het betrekken van Muijzert bij de planning en ontwerp van die verdubbeling. Muijzert denkt voor 140 miljoen een auto(snel)weg van 2x2 rijstroken met vluchtstroken te kunnen maken. Gewoon door de zaken slim aan te pakken. 140 miljoen is het maximale bedrag wat beschikbaar is. Rijkswaterstaat zegt 152 miljoen nodig te zijn. Dus en gat van 12 miljoen.
Reden voor de SP aan gedeputeerde Staten te vragen de variant van Muijzert onafhanelijke te onderzoeken.
En dat gaat nu door.

Lees verder
17 april 2008

Drenthe heeft recht op een VVV

SP Drenthe deelt spekkies uit aan de VVV
SP deelt spekkies uit aan de VVV

Lees verder
13 april 2008

Zandwinner verwijt de ketel....

Persbericht SP Drenthe

Lees verder
11 april 2008

Persbericht SP Drenthe "Oordeel over VVV in Drenthe te makkelijk"

De besluitvorming van de gemeenten in Drenthe om de VVV de nek om te draaien is gebaseerd op drijfzand. Niet de VVV of de medewerkers zijn ouderwets.

Lees verder
11 april 2008

SoePel provinciaal

Het eerste nummer van SoePel provinciaal is uit.
SoePel informeert u over de activiteiten van de statenfractie van de SP.
Klik hier voor download van SoePel provinciaal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier