h

Nieuws van de afdeling

17 mei 2023

Zienswijze begroting OV bureau

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd de Statenleden, zoals elk jaar, gevraagd een zienswijze te geven over de begroting van het OV Bureau. Greetje Dikkers: "Zonder goede, toegankelijke en betaalbare vervoersmogelijkheden kunnen we al snel niet meer op een volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. En juist die kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid staan onder druk".

Lees verder
29 maart 2023

Bijdrage SP duidingsdebat

Foto: SP

Alle partijen vinden dat het anders moet. Hoe dat de komende vier jaar in Drenthe vorm krijgt is nog de vraag. Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het duidingsdebat.

Lees verder
29 maart 2023

Greetje Dikkers en Simon Zandvliet geïnstalleerd

Foto: SP

Greejte Dikkers en Simon Zandvliet zijn vandaag geïnstalleerd. Veel succes voor de komende vier jaar.

Lees verder
15 februari 2023

SP stelt vragen over uitbreiding co-vergister in Donderen

Foto: SP

SP stelt vragen naar aanleiding van het bericht in het Dagblad van het Noorden van 20 januari j.l. dat de gemeente Tynaarlo positief is over de verdubbeling van de hoeveelheid te verwerken mest en co-producten in de co-vergister van de Maatschap Hartlief-Lammers in Donderen.

Lees verder
10 februari 2023

Sandra Beckerman en Simon Zandvliet in Annen

Foto: SP

Sandra Beckerman en Simon Zandvliet waren te gast in het dorpshuis in Annen. Met de aanwezigen gingen ze in gesprek over onze energievoorziening, de boeren en het stikstof probleem. De SP wil dat de energievoorziening weer in overheidshanden komt en boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De foto werd genomen voorafgaand aan de gespreksavond.

Lees verder
1 februari 2023

Stemmen staken bij stemming SP motie Energievoorziening in Provinciale handen

Foto: SP

Via een motie riep de SP vandaag de Provinciale Staten op om te bekijken hoe de energievoorziening in Drenthe weer in eigen hand kan worden genomen. Bij de stemming bleek dat 18 statenleden voor en 18 statenleden tegen stemden. De motie wordt in de statenvergadering van 8 maart opnieuw in stemming gebracht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier