h

Nieuws van de afdeling

30 november 2022

Energiebesparing

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Sinds jaren is er voor bedrijven de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Alleen bedrijven die aan die wettelijke plicht hebben voldaan moeten volgens de SP in aanmerking kunnen komen voor de 22,6 miljoen Drentse subidie voor energiebesparing.

Lees verder
23 november 2022

Grip op verduurzaming landbouw

Foto: SP

De noordelijke rekenkamer kwam twee jaar geleden met  aanbevelingen hoe Provinciale Staten beter invulling zou kunnen geven aan haar kaderstellende en controlerende taak, ten opzichte van de duurzaamheid van het landbouwbeleid. De commissie omgevingsbeleid sprak vandaag, op verzoek van de Partij voor de Dieren, over dit onderwerp. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg

Lees verder
9 november 2022

Begroting 2023

Foto: SP

Greetje Dikkers tijdens de bespreking van de begroting 20203. "Het heilige geloof in privatisering, deregulering en marktdenken loopt op zijn laatste benen. De burger keert zich niet af van de overheid, de overheid keerde zich af van de burger" Lees hier de hele bijdrage

Lees verder
8 november 2022

SP Drenthe presenteert concept-lijst met jonge lijsttrekker

Foto: SP

De SP in Drenthe heeft de conceptkandidatenlijst gepresenteerd voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023. De beoogd lijsttrekker is Simon Zandvliet (1993), een nieuw en toch al ervaren talent in de provincie, volgens de kandidatencommissie.

Lees verder
26 oktober 2022

Begroting 2023

Foto: SP

In de commissie werd vandaag gesproken over de begroting voor 2023. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

Lees verder
12 oktober 2022

Geen verdubbeling N34 maar maximum snelheid naar 80 km per uur

Foto: wikipedia / nl.wikipedia.nl

In de commissie werd vandaag, op verzoek van de PvdD, een aantal brieven van omwonenden over de plannen voor de N34 besproken. Opnieuw heeft Wim Moinat namens de SP duidelijk gemaakt dat hij niets voelt voor de verdubbeling van de N34 en de snelheid terug moet naar 80km. Wim: "door niet te verdubbelen is er minder geluidsoverlast, een betere doorstroming en verlagen we de stikstofneerslag"

Lees verder

Pagina's

U bent hier