h

Nieuws van de afdeling

15 februari 2023

SP stelt vragen over uitbreiding co-vergister in Donderen

Foto: SP

SP stelt vragen naar aanleiding van het bericht in het Dagblad van het Noorden van 20 januari j.l. dat de gemeente Tynaarlo positief is over de verdubbeling van de hoeveelheid te verwerken mest en co-producten in de co-vergister van de Maatschap Hartlief-Lammers in Donderen.

Lees verder
10 februari 2023

Sandra Beckerman en Simon Zandvliet in Annen

Foto: SP

Sandra Beckerman en Simon Zandvliet waren te gast in het dorpshuis in Annen. Met de aanwezigen gingen ze in gesprek over onze energievoorziening, de boeren en het stikstof probleem. De SP wil dat de energievoorziening weer in overheidshanden komt en boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. De foto werd genomen voorafgaand aan de gespreksavond.

Lees verder
1 februari 2023

Stemmen staken bij stemming SP motie Energievoorziening in Provinciale handen

Foto: SP

Via een motie riep de SP vandaag de Provinciale Staten op om te bekijken hoe de energievoorziening in Drenthe weer in eigen hand kan worden genomen. Bij de stemming bleek dat 18 statenleden voor en 18 statenleden tegen stemden. De motie wordt in de statenvergadering van 8 maart opnieuw in stemming gebracht.

Lees verder
23 januari 2023

Deltaplan

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden over Deltaplan.

Lees verder
18 januari 2023

Tussenevaluatie en werkplan 2023 Sociale Agenda

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd gesproken over het werkplan 2023 en de tussenevaluatie Sociale Agenda. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

Lees verder
17 januari 2023

Superzaterdag Assen

Foto: SP
Energie is een basisvoorziening. Iedereen heeft energie nodig en wil dat het liefst zo goedkoop en schoon mogelijk. Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Tijdens de landelijke superzaterdag hebben we ook in Assen handtekeningen opgehaald voor de volkspetitie "Nationaliseer onze energie en verlaag de rekening"
Lees verder

Pagina's

U bent hier