h

Nieuws van de afdeling

12 juli 2023

Reactie op coalitieakkoord

Foto: drentsparlement / drentsparlement.nl

Lees hier onze inbreng bij de bespreking van het coalitieakkoord.

Lees verder
14 juni 2023

Rekenkamerrapport over Groningen Airport Eelde

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

De Noordelijke rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar wat er terecht is gekomen van de plannen uit 2016 van Groningen Airport Eelde.

Lees verder
30 mei 2023

Bijzondere commissieleden

Foto: SP

Vandaag afscheid genomen van Ronald van der Meijden als bijzonder commissielid. Henk van de Weg en Wim Moinat gaan de komende vier jaar als bijzonder commissielid aan de slag. Bedankt Ronald en veel succes Wim en Henk!

Lees verder
17 mei 2023

Zienswijze begroting OV bureau

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd de Statenleden, zoals elk jaar, gevraagd een zienswijze te geven over de begroting van het OV Bureau. Greetje Dikkers: "Zonder goede, toegankelijke en betaalbare vervoersmogelijkheden kunnen we al snel niet meer op een volwaardige manier aan de samenleving deelnemen. En juist die kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid staan onder druk".

Lees verder
29 maart 2023

Bijdrage SP duidingsdebat

Foto: SP

Alle partijen vinden dat het anders moet. Hoe dat de komende vier jaar in Drenthe vorm krijgt is nog de vraag. Lees hier de bijdrage van de SP tijdens het duidingsdebat.

Lees verder
29 maart 2023

Greetje Dikkers en Simon Zandvliet geïnstalleerd

Foto: SP

Greejte Dikkers en Simon Zandvliet zijn vandaag geïnstalleerd. Veel succes voor de komende vier jaar.

Lees verder

Pagina's

U bent hier