h

Rapport over bollenteelt. SP wil gezondheid op 1

12 juni 2024

Rapport over bollenteelt. SP wil gezondheid op 1

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Gezondheid op 1, omwonenden en natuurorganisaties moeten meepraten. Dat was de eis van de SP bij de bespreking van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de bollenteelt in Drenthe. Lees verder voor de bijdrage van Vincent Huijsdens. 

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft weer een kwalitatief goed rapport opgeleverd. De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan, heeft een wettelijke grondslag en dit dient door een ieder gerespecteerd te worden.

Tijdens de presentatie van het rapport van de NRK zijn de medewerkers uitgemaakt voor partijdigheid over de politieke kleur in dit rapport. Dit is schandalig en mag ook niet. De SP distantieert zich van dit soort gedrag.

Nu verder over de inhoud van dit rapport. Het mag een vanzelfsprekendheid zijn dat de provincie alle aanbevelingen in dit rapport overneemt en uitvoert.

De borging van het programma duurzame bollenteelt moet anders. Gedeputeerde staten en provinciale staten moeten naast uitvoerder ook de regisseur zijn.

De samenstelling van de stuurgroep moet veranderen. Niet alleen overheden en belanghebbende van de bollensector (telers, de pesticiden lobby en dergelijke) maar zeker ook omwonenden (bv meten=weten of andere bewoners ), natuurorganisaties, patiënten verenigingen, de PAN en zeker ook biologische bollentelers. Zonder dat er binnen en buiten het programma mensen worden geïntimideerd.  Dit hebben we helaas al moeten vernemen in de media. 

GS moet weer de regie nemen. Of je het nu gif, pesticiden, of geromantiseerd gewasbeschermingsmiddelen noemt, het is en blijft rotzooi. De hele bollenteelt-industrie moet van het gif bevrijdt worden, de telers moeten van hun verslavende spuit afgeholpen worden.

Het gebruik van de pesticiden moet dit jaar nog op een nulstand gezet worden, zo niet dan moeten de telers zelf voorkomen dat de pesticiden in het grondwater, drinkwater en oppervlaktewater komen. Metingen hebben al uitgewezen dat er teveel pesticiden in het grondwater, drinkwater en oppervlaktewater zit en dat dit het leven van de mens, flora en fauna ernstig in gevaar brengt.

Spuitschema’s moeten openbaar gemaakt worden, de inwoners hebben het recht om te weten wanneer er met welke pesticiden gespoten wordt, de werkzame stoffen, de hoeveelheid, de tijd dat het spuiten duurt en wat de mogelijke schade is omtrent de gezondheid op basis van wetenschappelijk medisch onderzoek.

Het kan namelijk niet zo zijn dat de bewoners van Drenthe gemarteld gaan worden door de ziektes die deze pesticiden veroorzaken, of erger nog, erdoor overlijden. Neurologische ziektes zijn momenteel de snelst groeiende. De urgentie is inmiddels zo hoog, dat we alle verdachte stoffen moeten verbieden, totdat de medische wetenschappers het tegendeel hebben bewezen.

In de formatie hebben vier deelnemende partijen al aangeven dat de zorg nog verder gesloopt wordt. In de tweede kamer is de motie om Parkinson te erkennen als beroeps ziekte in Nederland aangenomen, ondanks dat de partijen die de boeren een warm hart toedragen hebben tegengestemd (BBB,PVV,JA21). 

Voorzitter, We moeten ervoor zorgen dat de menselijke gezondheid en welzijn weer met stip op nummer 1 komt en niet onderaan als sluitpost in een begroting.

Reacties

Met grote dank voor deze stellingname één opmerking: haal even de spellingsfout weg in de derde alinea: inhoudt is derde persoon enkelvoud. Het gaat hier echter om een zelfstandig naamwoord: (de) inhoud.

Dank je wel Aya

Reactie toevoegen

U bent hier