h

Nieuws uit 2021

24 juni 2021

Vragen over uitspraak Lelieteelt Holtingerveld

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft de SP vragen gesteld aan het college. De rechter stelt dat de provincie onvoldoende heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht. Greetje Dikkers wil van het college weten hoe er is gehandeld bij de andere Natura 2000 gebieden.

Lees verder
23 juni 2021

Voorjaarsnota

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota stelde de SP voor om de subsidieregeling 'frisse start' volgend jaar voort te zetten en stichtingen en verenigingen subsidie te verlenen voor kleinschalige projecten op het gebied van circulaire economie. Moties over deze onderwerpen zullen op 7 juli tijdens de PS vergadering worden ingediend. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers tijdens de commissie FCBE.

Lees verder
16 juni 2021

Bollenteelt

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Vandaag werd gesproken over de pilot  duurzame bollenteelt. De SP constateert dat in deze pilot letterlijk staat dat de agrarische ondernemers centraal staan. De omwonenden kunnen alleen aanschuiven maar geen onderdelen van deze pilot wijzigen. Henk van de Weg vindt het diep triest dat gezondheidsrisico’s, bijensterfte, verlies van biodiversiteit, grondwatervervuiling en drinkwaterverontreiniging niet centraal staan"

Lees verder
7 juni 2021

Bodemdaling

Foto: kennisprogrammabodemdaling / kennisprogrammabodemdaling.nl

Staten willen een quick scan Bodemdaling en onderzoek naar aansluiting bij het Funderingsherstelfonds.  Lees hier onze bijdrage.

Lees verder
19 mei 2021

GAE overbruggingsfinanciering

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden over de overbrugginsfinanciering voor Groningen Airport Eelde

Lees verder
19 mei 2021

Jaarrekening 2020

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers over de Jaarrekening 2020

Lees verder

Pagina's

U bent hier