h

Inwoners bij de gasopslag Norg worden in de steek gelaten

7 juli 2021

Inwoners bij de gasopslag Norg worden in de steek gelaten

Foto: Gemeente Noordenveld / www.gemeentenoordenveld.nl

De staten hebben, op initiatief van de ChristenUnie, in meerderheid uitgesproken dat het niet acceptabel is dat de gevolgen van de afbouw van gaswinning in Groningen worden afgewenteld naar de gasopslag Norg. Daarnaast vinden de Staten dat de rechtszekerheid van de Drentse inwoners door het niet toepassen van het bewijsvermoeden ernstig wordt verminderd.

Meerdere partijen dienden woensdag een motie in omdat bekend werd dat het bewijsvermoeden niet meer van toepassing is voor schademeldingen ten gevolge van diepe bodemdaling bij de gasopslag Norg. Onacceptabel vond de meerderheid. Gedeputeerde staten zullen deze boodschap over brengen naar de minister.

Reactie toevoegen

U bent hier