h

Natuurvisie 2040

8 september 2021

Natuurvisie 2040

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid werd gesproken over de concept Natuurvisie 2040. Het stuk wordt vanaf 17 september ter inzage gelegd. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg.

Het gevaar bij het doornemen van een dergelijk toch zeker boeiend document is dat je je blind staart op de details. Het is toch echter vooral de taak van PS om kaderstellend te zijn richting uitvoering en die kaders worden in dit onderhavige document geschetst.

En ondanks alle prachtige foto’s werden wij bepaald niet vrolijk van de geschetste taken waarvoor wij staan. Terugkerende thema’s zijn begrippen als “biodiversiteit”, “robuustheid” en natuur inclusieve landbouw. Wellicht doe ik andere thema’s te kort maar deze bleven vooral bij ons hangen.
En in het verlengde daarvan de steeds terugkerende doelstellingen: herstel en verbeteren van de natuur.

Voorzitter, we weten allemaal dat de natuur te lijden heeft onder wat de mens doet. Of het nou huizen bouwen is, of wegen aanleggen, of auto rijden, of zonne- en windmolenparken aanleggen (en zo kan ik nog wel even doorgaan), het gaat altijd ten koste van de natuur. En nagenoeg altijd om in onze materiële behoeften te voorzien.

Als wij niet bereid zijn aan de voorkant in te leveren, concessies te doen in de manier waarop wij met deze aarde omgaan, zullen we met onze natuur (mede door de klimaatveranderingen die in het document gelukkig als een gegeven worden beschouwd) alleen maar achteruit kachelen. Het mag duidelijk zijn dat wij ons grote zorgen maken.

Maar we kunnen niet op onze handen gaan zitten, we zullen wat moeten doen en daartoe is op provinciaal niveau dit beleidsstuk een goede aanzet. Maar ook niet meer dan dat.

Reactie toevoegen

U bent hier