h

Natuur

8 september 2021

Natuurvisie 2040

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid werd gesproken over de concept Natuurvisie 2040. Het stuk wordt vanaf 17 september ter inzage gelegd. Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg.

Lees verder
24 juni 2021

Vragen over uitspraak Lelieteelt Holtingerveld

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft de SP vragen gesteld aan het college. De rechter stelt dat de provincie onvoldoende heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht. Greetje Dikkers wil van het college weten hoe er is gehandeld bij de andere Natura 2000 gebieden.

Lees verder
17 juni 2020

SP maakt zich geen zorgen over de Wolf

Foto: IPO / IPO.nl

De SP heeft in de commissievergadering aangegeven zich geen zorgen te maken over de wolf. D66 en de VVD wilden van de andere fracties weten hoe ze denken over de wolf. Lees hier de vragen en de reactie van Henk van de Weg. In de bijlage het rapport over het draagvlakonderzoek naar de hervestiging van de wolf in Nederland.

Lees verder
6 november 2019

Extra PS over Stikstof

Foto: SP

Tijdens het debat over stikstof stelde de SP dat er haast moet worden gemaakt met afroming bij saldering, uitkopen van veehouders die piekbelasters zijn en investeren in de versterking van de natuur.  Als we dat niet doen, is het gevolg heel eenvoudig: er kan niet of nauwelijks meer gebouwd worden.

Lees verder
24 oktober 2018

Prachtig Bargerveen

Foto: SP

Vandaan bracht de SP een bezoek aan het Bargerveen, in natuurgebied Veenland. Een klein maar bijzonder restant van het ooit 300.000 hectare grote Boertangermoeras. Het Bargerveen is een van de laatste overgebleven hoogveengebieden in Noord-West Europa.

Lees verder
8 november 2017

Edelhert nog niet naar Drents-Friese Wold

Foto: Stuart Bassil www.flickr.com / www.wikipedia.com

Edelherten komen nog niet naar het Drents-Friese Wold. De stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Wold heeft besloten dat de introductie van Edelherten op dit moment niet haalbaar is. SP hoopt dat van uitstel geen afstel komt.

Lees verder
14 december 2016

Natuurbescherming

Foto: Drenthe / www.drenthe.nl

Vanaf 2017 gaan de taken en bevoegdheden voor de natuurbescherming over naar de provincies. Om dat goed te borgen, stelt de provincie, vóórdat de wet in werking treedt, een aantal beleidsregels vast en wordt de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe aangepast. De SP stemde in met deze verordening.

Lees verder
11 december 2011

Akkoord Bleker bedreigt Drentse natuur

Oktober 1998. Hoog water in Meppel. Overstroomde landerijen, de straten blank, zandzakken voor de deur. Koningin Beatrix bezoekt het gebied op laarsjes. De laatste twijfelaars zijn over de streep, het stroomopwaarts gelegen Dwingelderveld moet als nat natuurgebied beter geschikt worden voor wateropvang. Twee vliegen in één klap: Meppel droog en meer biodiversiteit voor het Dwingelderveld. En zo ging het met meerdere natuurgebieden in Drenthe. Een beter waterbeheer gaat hand in hand met het onderhoud van het landschap, de ontwikkeling van natuur en het beschermen van bedreigde soorten. Gelijktijdig bloeit het toerisme op.

Lees verder
23 november 2011

1 voor Natuurbehoud in de provincie DRENTHE

1 Voor Natuur
Het Rijk laat zaken als Nationale Parken, Nationale Landschappen en Recreatie om de Stad geheel los: de provincies moeten dit zelf maar financieren. Ook kunnen de provincies verantwoordelijk worden voor eventuele boetes uit Brussel voor het niet voldoen aan internationale natuurafspraken. Wel wordt er iets meer tijd genomen om de verkleinde EHS af te maken, tot 2021.

Lees verder
20 februari 2011

Natuur te duur, kortzichtig bestuur. Manifestatie bij het Dwingelderveld

naam afbeelding ,,40 Procent bezuinigen op de budgetten voor natuur. Dat betekent een aanslag op onze natuurgebieden’’, aldus SP-lijsttrekker Oosterlaak: ,,De Drentse natuurorganisaties luiden vandaag vlak voor de Statenverkiezingen de noodklok. Dat is niet voor niets. Er is geen geld om het netwerk van natuurgebieden af te maken. Zelfs voor het beheer van bestaande natuurgebieden is al geld te weinig.’’

Lees verder

Pagina's

U bent hier