h

Natuurvisie 2040

16 februari 2022

Natuurvisie 2040

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

De SP wil meer ambitie zien in de natuurvisie. Alleen beschermen van de huidige natuur is niet voldoende. Henk van de Weg wil dat de natuur versterkt en uitgebreid wordt en er stevige bufferzones komen tussen natuur en omliggende land- en tuinebouwgebieden.

Lees hier de bijdrage van Henk van de Weg

Aan de orde is de notitie “geactualiseerde gastvrije natuur -Natuurvisie 2040”

Na de behandeling in september 2021 heeft het stuk ter inzage gelegen en hebben toch veel inwoners en organisaties de moeite genomen de visie te lezen en met een zienswijze te komen.
Allereerst willen wij onze waardering en ons respect uitspreken voor al die mensen die de moeite hebben genomen zich in de materie te verdiepen.
Daar spreekt een grote betrokkenheid voor Drenthe en de Drentse natuur uit. Ook het lezen van die zienswijzen was voor ons zeer leerzaam. Het zou misschien wel een integraal onderdeel van de visie uit moeten maken..maar dat terzijde!

Voorzitter, en dan meer inhoudelijk.
In het begeleidend schrijven wordt met nadruk aangegeven dat het een visiedocument is dat op een hoog abstractieniveau de doelen en ambities beschrijft.
Met andere woorden, geen geneuzel over punten en komma’s !
Voorzitter, wij vinden de visie beleidsmatig en kaderstellend zeker geen onvoldoende stuk maar er spreekt wat ons betreft nog te weinig ambitie uit. Het lijkt soms wel dat wij ons als provincie terugtrekken tot op of binnen de grenzen van de ons bekende natuurgebieden. Zo van, dit is het dan en hier moeten we het mee doen. Er wordt in de tekst regelmatig gesproken in termen van “robuust”, “vitaal” en biodiversiteit en dat straalt ambitie uit maar dat zien wij juist niet terug: Beschermen-Beleven-Benutten.
Die woorden hebben een sterk beheersmatige uitstraling en niet iets dat ambitie uitstraalt!
Voorzitter, als wij nu niet als provincie bereid zijn onze nek uit te steken en out of the box te denken staan we stil en stilstand is achteruitgang.

Voorzitter, in het verlengde daarvan het Uitvoeringsplan waarin de ambities uitgewerkt worden in praktisch handelen. Heel veel in goed en nauw overleg met onze partners in het veld. Daar is natuurlijk niks mis mee maar we willen wel graag zien dat de provincie duidelijk de regie voert!
Eén uitvoerend detail willen wij niet onbenoemd laten. Nergens wordt iets over het behoud van onze insecten gezegd. En ik hoef niemand hier te vertellen hoe belangrijk insecten voor onze ecologie zijn! In het uitvoeringsprogramma wordt geschreven over de bescherming van soorten door het beschermen van de leefgebieden. Als wij de leefgebieden van de insecten niet beschermen hoeven wij überhaupt niks meer te beschermen!

Wij zouden graag zien dat de provincie in haar Natuurvisie opneemt in te zetten op/te geloven in het versterken van de natuur in plaats van zich te beperken tot beschermen-beleven-benutten.

Hier ambitieus in te willen zetten op forse versterking van de overgangsgebieden als sterke bufferzones tussen de natuurgebieden en de omringende land - en tuinbouwgebieden. Daarnaast het actief stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen in de land - en tuinbouw bijvoorbeeld door nog actiever de circulaire landbouw te promoten. En dat er nog meer vaart gezet moet worden achter het uitvoeringsprogramma PNP(Programma Natuurlijk Platteland) waarover wij later in de vergadering nog te spreken komen.

Wij zouden ook graag in het uitvoeringsplan opgenomen zien dat ten behoeve van de veiligheid van omwonenden en het behoud van de natuur waaronder met name de insecten, spuitvrije zones worden aangehouden bij de sierteelt. En dat ook hier de biologische teelt actief wordt gestimuleerd.

 

Reactie toevoegen

U bent hier