h

Boerenbezoek en stikstofdiscussie

13 juli 2022

Boerenbezoek en stikstofdiscussie

Foto: SP / Wim

Vanmorgen hadden we 'de' boeren op bezoek, wij zorgden voor de koffie en koek en zij namen een 'boerenbuffet' mee (Kaas, eieren en worst). Aansluitend volgde de discussie over stikstof...

Hieronder onze bijdrage door Henk van de Weg.

Wie van ons kent niet het adagium: wie niet van zijn geschiedenis leert is gedoemd haar te herhalen!! 
Na de tweede Wereldoorlog heeft de politiek ervoor gekozen dat er intensiever geboerd kan en mag worden in Nederland. Er is een politieke keuze gemaakt voor schaalvergroting en boeren zijn jarenlang opgejaagd om daaraan mee te doen. Als je dat niet deed was je misschien wel niet meteen een sukkel maar een beetje meewarig werd je toch wel aangekeken. Het was de tijd van de opkomst van de trekkers (gemiddeld genomen kleiner dan ik nu zie bij de boeren-protesten  kan ik u verzekeren), de laderwagens, de melkmachines, de combines, de kuilvoerbulten, de loopstallen, ruilverkavelingen, etc.etc. Het moest groter en sneller, er was geen tijd meer om het gras droog te laten worden tot hooi of het graan aan de mijt te zetten.
Voorzitter, die tijd heb ik in levende lijve als boerenzoon meegemaakt. Ik wilde wel mee maar mijn vader zag weinig heil in die vooruitgang op dat moment. Dit even als persoonlijke touch in dit ingewikkelde dossier.
De SP heeft altijd gewaarschuwd dat dit niet goed is voor de boeren, niet goed voor de aarde en niet goed voor de consument. De boeren zitten nu gewoon klem in de wereldmarkt, tussen de macht van de banken en de grote agrobedrijven. Deze manier van werken heeft grote nadelen voor de kwaliteit van de grond en de gezondheid van mensen en dieren.
Voorzitter, deze stikstofcrisis is veel groter dan de landbouw. Kijk bijvoorbeeld ook naar de industrie en het (vlieg)verkeer.
We moeten echt ingrijpen maar de focus ligt nu heel eenzijdig bij de boeren. Wat er ook dreigt te gebeuren als we de boeren gaan uitkopen, is dat die 35 miljard terecht komt bij de banken omdat zij enorme leningen verstrekken. Dat geld gaat dus helemaal niet naar de boeren maar zij zijn straks wel hun bedrijf kwijt en het platteland wordt leger en leger.
Dus de huidige plannen van het kabinet vormen een doodlopende weg? Ja, want het heeft niet zoveel zin om boeren uit te kopen om vervolgens plaats te maken voor distributiecentra, windmolenparken en zonneparken. 
Stikstof verschraalt de grond maar dit kabinet verschraalt het platteland. Je ziet dat de rijen op het platteland gesloten worden omdat de bewoners zich afvragen wat er terug komt voor hun bedrijven. Dat vinden wij een heel terechte zorg.
Hoe dan wel?
We moeten natuurlijk de piekuitstoot gaan aanpakken. Maar wat we ook echt moeten gaan doen is een omschakeling in de landbouw. We zullen het geld voor de aanpak van stikstof dus moeten inzetten voor de leefbaarheid van het platteland. Zo maken we het voor de boeren, met steun van de overheid, mogelijk om anders te gaan boeren.
De afhankelijkheid van banken moet uit de sector waardoor je ook met kleinere bedrijven rond kunt komen. Zo verminder je ook de uitstoot van stikstof.
Als je het zo aanpakt kunnen er zelfs meer boeren komen maar wel op een manier die goed is voor iedereen. Zo houden we het platteland en de steden en dorpen die daar zijn ook leefbaar. Het is een politieke verantwoordelijkheid dat mogelijk te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier