h

Nieuws uit 2013

1 maart 2013

SP Emmen houdt op 6 maart openbare bijeenkomst met Emile Roemer


De SP maakt zich zorgen over de komende overgang van Rijks- en provincietaken naar de gemeente. Op de daarbij behorende budgetten zal flink worden gekort. Het gaat dan met name om de Jeugdzorg, de Wet Werken Naar Vermogen en het stuk begeleiding dat vanuit de AWBZ naar de WMO gaat.Om duidelijk te krijgen wat er allemaal staat te gebeuren houdt de SP in Emmen op 6 maart as. een openbare bijeenkomst waar Emile Roemer zal vertellen hoe de zaken ervoor staan in Den Haag. Verder zullen Welzijnsgroep Sedna/ Tinten en een vertegenwoordiger van de WMO Raad Emmen deelnemen aan deze informatieve avond.

Lees verder
28 februari 2013

SP-vragen over sluiting cellen.

Kamerlid Nine Kooiman neemt geen genoegen met de afbraak van de gevangenissen in Noord Nederland. Onlangs bleek dat vooruitlopend op de behandeling van de plannen van staatssecretaris Teeven in de Tweede Kamer, justitie al bezig is lege cellen te creëren en te sluiten. Gedetineerden worden overgeplaatst naar gevangenissen elders in het land.Tegelijkertijd groeit de wachtlijst van veroordeelden, al of niet ondergedoken, die een gevangenisstraf uit moeten zitten. De SP ziet niets in de plannen van justitie gevangenissen te sluiten in regio’s als Zeeland, Limburg en het Noorden.

Lees verder
26 februari 2013

Tegengas tegen Teeven

Welke kant moet het uit met de gevangenissen? Wat voor straf hoort bij een misdaad? En hoe is het mogelijk criminaliteit te voorkomen? De meningen lopen nog wel eens uiteen. Uit de hoge hoed bij de formatie van de regering van VVD en PvdA is echter een plan gekomen dat in ieder geval meer kwaad dan goed doet. Volgens staatssecretaris Teeven moet het voortaan meer de Amerikaanse kant uit. Grotere gevangenissen, zoveel mogelijk privatiseren en dat alles concentreren in de Randstad.
Ondermeer de Grittenborgh dreigt het kind van de rekening te worden. Alle partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen en ook alle partijen in Provinciale Staten vinden dat een onzalig plan

Lees verder
5 februari 2013

Handhaving milieuvergunning Mestvergister blijft gissen.

De provincie of de gemeente. Wie ging er eigenlijk over de vergunning en handhaving van de biogasinstallatie bij de gemeente Coevorden? En sinds wanneer ging de bevoegdheid precies over? Naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie Coevorden stelt de SP opnieuw vragen over de Biogasinstallatie bij Coevorden die enkele maanden geleden voor stankoverlast bij de Klinkenvlier in Coevorden zorgde.

Lees verder
25 januari 2013

Vragen over de schijn van belangenverstrengeling.

‘Jan Kuper aan de slag bij Dierenpark Emmen’. Je gunt iedereen het beste, maar in dit geval hebben we toch onze vraagtekens bij dit nieuws, meent Oosterlaak van de Drentse SP-fractie. ‘Meneer Kuper is namelijk voormalig wethouder van Emmen en al geruime tijd als zodanig betrokken bij het Dierenpark. Tevens is hij Commissaris bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). De meerderheid van de Raad van Commissarissen van de WMD waaronder Kuper ging vorig jaar akkoord met een deal waarbij de WMD betrokken raakte bij de financiering van het Dierenpark. Een minderheid van de RvC kon zich niet met de overeenkomst verenigen. Diezelfde Kuper treedt nu zelf in dienst bij het Dierenpark. Een hele hoop belangen spelen kennelijk zo langzamerhand door elkaar. Dat van het Dierenpark, dat van de WMD en drinkwatergebruikers en ook het persoonlijk belang van betrokkene. Belangenverstrengeling past echter niet in het openbaar bestuur’. De SP stelde daarom de volgende vragen:

Lees verder
21 januari 2013

SP tweedekamerlid Paulus Jansen: Nu investeringsplan sociale woningbouw

Assen. Weg met de verhuurdersheffing die aan woningcorporaties is opgelegd. Gebruik het geld voor investeringen. Geld voor nieuwbouw, voor groot onderhoud en voor verbetering van wijken. Dat betoogde SP tweedekamerlid Paulus Jansen bij de drukbezochte Drentse SP nieuwjaarsbijeenkomst. Dit keer vond de bijeenkomst plaats in de Abdijkerk, een mooie ruimte die inmiddels onderdeel is van het Drents Museum. Vorig jaar vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in het Hunebedcenrum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier