h

Nieuws uit 2013

15 januari 2013

NIEUWJAARSBIJEENKOMST

De SP Drenthe houdt haar nieuwjaarsreceptie in het Drents museum te Assen op 19 januari 2013 (ingang Brink 3). De zaal is open vanaf 13:45 uur. U wordt muzikaal onthaald door Mona Moog (harpiste) en SP-Tweedekamerlid Paulus Jansen, woordvoerder wonen en milieu, is onze speciale gast.

Lees verder
14 januari 2013

SP stelt mondelinge vragen over negeren Rood-sein Arriva

Naar aanleiding van het persbericht over het negeren van een rood sein door machinist op de Arrivalijn Emmen - Zwolle heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld. Mede ingegeven door eerdere opmerkingen dat er door de nieuwe concessiehouder gewerkt wordt met nieuwe mensen op deze route en het feit dat dit en enkelspoor is waren wij bezorgd over de veiligheid. Wij hebben de gedeputeerde Brink dan ook gevraagd of hij is geïnformeerd over het incident en hoe het contact is tussen provincie en Arriva in zake de veiligheid.

Lees verder
10 januari 2013

Sluiting gevangenissen kortzichtig

Een tiental statenleden ging afgelopen woensdag een kijkje nemen in de Grittenborgh. Staatssecretaris Teeven heeft de bijl gelegd aan de voet van het gevangeniswezen. Overal moeten gevangenissen sluiten. Volgens het plan gaan alle inrichtingen in de regio dicht. De gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel zijn de wacht aangezegd. Drentse volksvertegenwoordigers spraken woensdag 9 januari met leden van het actiecomité, vakbonden, OR en personeel. Ook aanwezig waren de directie van de Grittenborgh en burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen. Het bezoek vond plaats op initiatief van de SP fractie. De conclusie: Deze bezuinigingen werken als een botte bijl en een boemerang in één. Een ramp voor de werkgelegenheid in Drenthe en kapitaalvernietiging vanwege de sloop van centra. En op termijn meer onveiligheid, meer criminaliteit en meer kosten voor de samenleving.

Lees verder

Pagina's

U bent hier