h

Nieuws uit 2012

5 februari 2012

Jan Marijnissen komt 7 maart naar Hoogeveen

De SP zit enorm in de lift. Fractievoorzitter Emile Roemer is verkozen tot politicus van het jaar en in de peilingen is de SP groter dan CDA en PVDA samen. Veel mensen vragen zich af hoe dat kan. Is de SP een populistische partij of na bijna twintig jaar in de landelijke politiek toch een serieus alternatief?

Lees verder
3 februari 2012

overheidsgeld voor tv-serie?

De Statenfratie van de SP Friesland heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiering door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en Fryslân Marketing van de TV-serie "Moordvrouw" die 10 weken lang op RTL 4 wordt uitgezonden. De SP vraagt aan het college hoeveel overheidsgeld hiermee gemoeid is en of de kosten tegen de baten gaan opwegen.

Lees verder
2 februari 2012

SP wil een realistisch plan voor de dierentuin Emmen

12 Miljoen extra van de provincie. De gemeente Emmen verzoekt de provincie nog meer geld in het nieuwe belevingspark te stoppen, bovenop de al toegekende miljoenen. De SP was opnieuw kritisch. Lees de bijdrage in eerste termijn.

Lees verder
22 januari 2012

De eerste nieuwjaarsbijeenkomst in Borger werd door bijna 100 leden bezocht.


v.l.n.r.: Philip Oosterlaak, Ko Vester, Hein Klompmaker (directeur Hunebedcentrum)

Fractievoorzitter Oosterlaak keek terug op het afgelopen jaar en keek alvast vooruit. Over het verzoek van de gemeente Emmen voor een extra bedrag van 12 miljoen was Oosterlaak heel duidelijk: "Als SP zeggen wij, geen risico met het dierenpark. Stop de bestuurlijke gekkigheid. Gewoon een realistisch plan. Daar knokken we dit jaar voor"

Lees verder
18 januari 2012

Bewonersaktie tegen de verslechtering van het openbaar vervoer in Noordenveld

OV-aktie in Peize

Loes vd Vring (SP werkgroep Noordenveld) trok de stoute schoenen aan en sprak in bij de commissie Omgevingsbeleid van de Provinciale Staten van Drenthe. Ze liet daar luid en duidelijk horen wat het schrappen van buslijnen in de praktijk inhoud voor de mensen in haar gemeente. Vrijdagmiddag 20 januari staat de werkgroep in Roden om nog meer handtekeningen op te halen.

Lees verder
10 januari 2012

SP DRENTHE WENST U EEN KEI GELUKKIG 2012

We nodigen u graag uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op

Lees verder

Pagina's

U bent hier