h

overheidsgeld voor tv-serie?

3 februari 2012

overheidsgeld voor tv-serie?

De Statenfratie van de SP Friesland heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiering door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en Fryslân Marketing van de TV-serie "Moordvrouw" die 10 weken lang op RTL 4 wordt uitgezonden. De SP vraagt aan het college hoeveel overheidsgeld hiermee gemoeid is en of de kosten tegen de baten gaan opwegen.

De SP in Drenthe zette ook vraagtekens bij deze subsidie. Lees hieronder de vragen van de SP Friesland.

Fractievoorzitter Jos van der Horst: "Subsidiegeld van het SNN is bedoeld voor de structuurversterking van de 3 noordelijke provincies en voor het stimuleren van de economie. Niet voor niets bereiken ons uit Groningen en Drenthe verontwaardigde geluiden over deze gang van zaken. Wij vragen dan ook opheldering van het college over de hoeveelheid geld, die naar een commerciële zender als RTL 4 gaat en over de manier waarop deze televisieserie Fryslân nu eigenlijk zal gaan promoten. Moord en doodslag lijkt ons niet echt een goede reclameuiting om meer toeristen aan te trekken."De schriftelijke vragen:

Op de aftiteling van de eerste uitzending van de serie "Moordvrouw" was te zien dat het programma wordt gesponserd door o.a. Fryslân Marketing en SNN.
1.Hoeveel overheidsgeld is er naar deze politieserie gegaan?
2.Is er cofinanciering van de provincie mee gemoeid geweest of alleen SNN subsidie?
3.Op wat voor manier denkt het college dat Fryslân hiermee gepromoot wordt als toeristische trekpleister.
4. Het college heeft de SP herhaalde malen toegezegd steeds naar kosten en baten van projecten te zullen kijken; is dat bij deze politieserie ook gebeurd?
5. Aan wat voor subsidiecriteria heeft deze serie voldaan dat SNN geld kon worden toegekend?
6. Is er gekeken naar het voorbeeld van "Flikken Maastricht" en wat dit voor deze stad concreet heeft opgeleverd aan extra toerisme?
7.Wat is de mening van het college over het uitzenden van deze serie via een commerciële zender als RTL 4, terwijl er overheidsgeld mee gemoeid is?

U bent hier