h

Bewonersaktie tegen de verslechtering van het openbaar vervoer in Noordenveld

18 januari 2012

Bewonersaktie tegen de verslechtering van het openbaar vervoer in Noordenveld

OV-aktie in Peize

Loes vd Vring (SP werkgroep Noordenveld) trok de stoute schoenen aan en sprak in bij de commissie Omgevingsbeleid van de Provinciale Staten van Drenthe. Ze liet daar luid en duidelijk horen wat het schrappen van buslijnen in de praktijk inhoud voor de mensen in haar gemeente. Vrijdagmiddag 20 januari staat de werkgroep in Roden om nog meer handtekeningen op te halen.

Lees hier haar verhaal:

Eind 1992 zocht ik, komende vanuit het westen, woonruimte in Roden en omgeving.
Een van de redenen, waarom we op een woning in Roden uitkwamen was de aanwezigheid van redelijk (in onze westerse ogen) openbaar vervoer. Vanuit ons huis hadden we een goede verbinding met Groningen en Assen.

De bus reed niet veel, maar ook met een half uurdienst kom je waar je moet zijn.
Ineens kregen we er de hoogwaardige en snelle Q-liner bij. Voor deze dienstverlening moest wel extra betaald worden. Wat ik dus niet deed. Maar ergens in die tijd raakten we onze rechtstreekse verbinding met Assen kwijt. Eerst met de 82 naar het dorp, hopen dat de chauffeur zou wachten en dan met de 83 naar Assen. Nu, met de OVchipkaart is dat ook duurder. Ik fietste dus maar naar het busstation.
Met de komst van Qbuzz verviel de toeslag op de Qliner en waar eerst studenten geweerd werden uit deze bus, werd deze nu erg populair bij studenten. De dunne Qliner werd een papzak van jewelste en daarmee deels de veroorzaker van de huidige problemen.

De wethouder van Noordenveld, die gaat over het OV, stelde, dat als je goed openbaar vervoer wilt, je niet in een dorp moet gaan wonen. Een raar argument als er steeds goed openbaar vervoer was in vrijwel alle kernen van de gemeente Noordenveld. We protesteren nu tegen het AFSCHAFFEN van dat goede vervoer.

Als eerste ging dus de verbinding Groningen - Assen via Peize, Roden, Een en Norg eraan.
Daarna de verbinding via de 83 van Een met Roden. Overstappen in Norg, als de chauffeur wil wachten.
Nu raakt Peize, een dorp met 5000 inwoners, haar busverbinding kwijt. Op de rondweg, de naam zegt het al, buiten het dorp gelegen, stopt 1x per half uur de bus. Bus 317. In de spits rijdt deze bus 4 keer. Het OV-bureau en de wethouder zeggen, dat de 86 toch rijdt en daar kunnen de mensen mee. Maar deze stopt in het dorp om 7.05, 7.35 en 8.35 de 85 uit Norg. Overstappen op het transferium. Tot half vier vervalt de verbinding van het centrum van Peize met de omgeving via openbaar vervoer. En na half zeven…….. thuisblijven dus. Nauwelijks een alternatief. Bovendien voor scholieren: ben ik 50 minuten te vroeg of 10 minuten te laat!
Dit heeft grote consequenties voor de ouderen in Peize en de scholieren. Ze moeten over een slecht verlicht fietspad naar de bushalte lopen. Vanuit het centrum 10 minuten.

En o ja, onlangs telde ik in de ochtendspits, halte Kastelenlaan in Roden 11 bussen in een uur tijd.

Erger vinden wij het, dat het kerndorp van de gemeente Noordenveld niet meer bereikbaar is voor bewoners van Peize, tenzij ze in staat zijn naar de rondweg te lopen. De wethouder en OV bureau geven een aantal alternatieven, die geen van allen per direct in kunnen gaan of realistisch zijn. Kortom, als je gebruik moet maken van een gemeentelijke voorziening word je dat knap lastig gemaakt.

Lijn 82 rijdt langs het Martini Ziekenhuis en stopt vlak bij Maartenshof en scholen voor voortgezet onderwijs. Volgens het OV-bureau maken mensen daar amper gebruik van. Dit staat in schril contrast tot de reacties die wij kregen op onze oproep tot reageren op de plannen. Mensen kunnen niet overstappen op het transferium. Doorreizen naar het centrum van Groningen en dan terugreizen naar het hun bestemming is de enige optie. Voor veel scholieren neemt de reistijd substantieel toe. Veel ouderen zullen afzien van deze rit, met consequenties voor mensen die uitkijken naar bezoek.Er komt een nieuwe lijn, waar eerst nog een busbaan door Oost Indie voor aangelegd moet worden, maar hoe zeker is dat in tijden van grote financiële gaten. Bovendien gaat dit lang duren.

Wat ik niet begrijp en niemand me tot op heden heeft kunnen uitleggen is waarom lijn 317 niet wordt opgeheven.
De snelle lijn neemt de haltes + 1 extra van de langzame 82 over tot het transferium. Daarna is hij even snel.
Omdat de Q-liner slecht toegankelijk is voor minder validen of mensen met kinderwagens EN minder staanplaatsen heeft wordt de 317 geen luxe lijn, nee…… de oude bussen van de 82 gaan deze ritten doen. Er komen nieuwe bussen ,maar hoe zeker is dat in tijden van grote financiële gaten.
De 317 is dus zeker geen snel en hoogwaardig product meer. Stop dan ook met het zo te noemen.

Op dit moment rijden in de spits minimaal 6 bussen door Peize. Over de klinkerweg en de drempels. Veelal zijn dit dubbele bussen. En dan zou de Q-liner er niet 4 keer per uur door kunnen? Het gaat om twee minuten tijdsverschil. Twee minuten.Rechtvaardigen twee minuten tijdswinst en een asfaltweg het duperen van zoveel mensen, die sowieso al moeten staan in de volle bussen als ze er al in kunnen.Maandag sprak ik een meisje. Ze had vorig jaar een scooter gekocht om af te zijn van de ellende van doorrijdende volle bussen.

Op mijn vraag waarom de 317 niet werd opgeheven is het enige concrete antwoord dat ik kreeg van een medewerker van het OV bureau, dat dit hoogwaardige product nog maar net in de markt gezet was en het zonde was om het nu al op te heffen. Maar het gaat toch om dienstverlening?

Maar voor er überhaupt bezuinigd gaat worden nu en in mei, is het niet zinvol een extern bureau te laten onderzoeken waardoor de tekorten ontstaan? Natuurlijk zoekt Q-buzz zelf, maar het is lastig om je eigen boekhouding goed door te spitten zoals veel mensen met geldproblemen weten. Een ander ziet het soms toch even eerder of anders.

Conclusie.
Op het transferium zijn genoeg mogelijkheden om over te stappen op een bus richting centrum en UMCG.
Er is en komt voorlopig geen mogelijkheid daar om over te stappen op een bus richting Martini Ziekenhuis, Maartenshof, Alfa - en Noorderpoort college.
Het is derhalve niet meer dan redelijk om de route van lijn 82 in stand te houden en de route van lijn 317 op te heffen.

U bent hier