h

Nieuws van de afdeling

12 april 2007

SP duikt in bijstandswet

De fractie van de SP Drenthe heeft vragen gesteld aan de voorzitter van Provinciale Staten over de WWB (Wet Werk en Bijstand). Het gaat over het aantal vragen volgens art. 81 van die wet. Dit artikel geeft een bijzonder bevoegdheid aan de voorzitter. Als mensen in financiële nood zitten en direct hulp nodig hebben, dan kunnen zij de voorzitter van Provinciale Staten een brief schrijven en om hulp vragen. De voorzittermoet dan op korte termijn reageren. Dit kan door een bestuursbesluit tot verstrekking van voorschotten of een maatregel naar een gemeente om haast te maken met de aanvraag voor bijstand.

Lees verder
2 april 2007

18 April: Manifestatie tegen marktwerking in de thuiszorg

De marktwerking in de WMO heeft verstrekkende gevolgen. Afbraak van de thuiszorg door verschuiving naar goedkopere zorgkrachten, naar minder uren zorg en bezuinigingen op het personeel om een goede concurrentiepositie te verwerven. Op 18 april debatteert de Tweede Kamer over de eerste gevolgen van de WMO. Hoog tijd voor een krachtig protest tegen deze rampzalige wet.

Lees verder
22 maart 2007

PvdA kiest voor bestuur met de VVD

De kiezers waren duidelijk op 7 maart. Het moet socialer en menselijker in Drenthe. Ook de partijen in Drenthe van CDA tot SP waren na de verkiezingen duidelijk. In Drenthe moet een bestuur komen, dat meer werk maakt van het opheffen van de tweedeling in de maatschappij, meer aandacht voor mensen die de laatste jaren keer op keer te maken hadden met bezuinigingen en meer samenhang in de samenleving.

Lees verder
16 maart 2007

Drentse SP-Statenleden benoemd

"Voor het eerst in de Staten. En nog wel meteen met vijf Statenleden", zo begon SP-fractievoorzitter Oosterlaak de SP-bijdrage aan het eerste debat van de nieuwe Drentse Staten.

Lees verder
13 maart 2007

Oproep WAO

Ga op 21 maart mee naar Den Haag om te protesteren tegen de onmenselijke, onzorgvuldige, ondeskundige en willekeurige manier van herkeuren.

Lees verder
12 maart 2007

SP afdelingen in Drenthe openen meldpunten WMO

SP afdelingen in Assen, Emmen en Midden-Drenthe roepen personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Reacties zijn welkom vanaf 13 maart via een van de drie WMO meldpunten in Drenthe die de SP hiervoor heeft geopend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier