h

Bestuur

17 november 2012

SP zet vraagtekens bij aanstelling externe voorzitter WMD

De provincie Drenthe zet de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) op afstand. Voortaan is geen lid van GS meer voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zal een onafhankelijke voorzitter aantreden. Voorheen was gedeputeerde Klip dat. Zij stapte echter op na een conflict binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van de WMD. Daarmee is het voor PS lastiger geworden GS voortaan rechtstreeks ter verantwoording te roepen als het over drinkwater gaat.

Lees verder
9 november 2012

SP pleit voor drastisch snoeien wachtgelden provinciale bestuurders

Als de WW uitgekleed wordt dan moet dat zeker ook voor ex-politici van de provincie Drenthe gelden.
Op dit moment kunnen ex-leden van Gedeputeerde Staten (GS) aanspraak maken op een riante wachtgeld regeling.
Dat is niet uit te leggen, vindt de statenfractie van de SP-Drenthe.

Lees verder
9 maart 2012

Klip houdt lippen op elkaar over WMD

De SP vindt dat gedeputeerde Klip duidelijk moet maken waarom ze als president-commissaris van de waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) benoemd door de provincie, plotseling en met onmiddellijke ingang opstapt.

Lees verder
3 februari 2012

overheidsgeld voor tv-serie?

De Statenfratie van de SP Friesland heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiering door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en Fryslân Marketing van de TV-serie "Moordvrouw" die 10 weken lang op RTL 4 wordt uitgezonden. De SP vraagt aan het college hoeveel overheidsgeld hiermee gemoeid is en of de kosten tegen de baten gaan opwegen.

Lees verder
8 december 2011

SP-vragen overschrijding Balkenendenorm WMD

Het jaarverslag van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vermeldt een bezoldiging van de bestuurder van dit nutsbedrijf in 2010 van 203.930,- Euro. Een mega salaris dat ruim boven dat van de ministerpresident ligt.

Lees verder
14 september 2011

SP Emmen eist uitleg van college over mogelijke investeerder in Dierenpark

Volgens het college en de dierentuin in Emmen zijn er niet genoeg private investeerders om mee te betalen aan het 200 miljoen kostende verhuizing van het park.
De SP fractie in Emmen heeft informatie dat er wel degelijk een grote private investeerder is. Libéma uit Rosmalen van oa de Beekse Bergen en de Brabanthallen werd meerdere malen de deur gewezen toen ze aangaven wel te willen participeren. Vanavond eist de SP fractie hierover opheldering.

Lees verder
4 april 2011

SP geeft VVD en PvdA 10 punten mee

STOP ARROGANT BESTUUR

Lees verder
30 maart 2011

PvdA en VVD modderen door met Drents bestuur

ASSEN - ,,Een gemiste kans. De PvdA had dit keer de kans samen met de SP en het CDA voor een stevig en sociaal Drents bestuur te gaan. Als SP hebben wij bij de College besprekingen duidelijk gemaakt dat wat ons betreft de tijd daarvoor rijp is. De PvdA kiest echter voor voortzetting van de huidige coalitie met de VVD. Een coalitie die zichzelf onmogelijk heeft gemaakt, al was het maar door de nog steeds niet opgehelderde Eurochamp affaire’’, aldus SP-er Oosterlaak.

Lees verder
10 november 2010

Verslag besloten vergadering IT-atelier alsnog openbaar

ASSEN – Alsnog openbaar. De SP-fractie stelde voor het verslag van de besloten vergadering van de Drentse Staten op 22 juni 2005 alsnog openbaar te maken. De commissie BFE kon zich vinden in dit SP-voorstel zodat alsnog duidelijk is wat indertijd achter gesloten deuren over het debakel van het IT-atelier gezegd werd.

Lees verder
8 september 2010

Exit gedeputeerde Bats (VVD)

RSP projecten in de vertraging

Lees verder

Pagina's

U bent hier