h

Klip houdt lippen op elkaar over WMD

9 maart 2012

Klip houdt lippen op elkaar over WMD

De SP vindt dat gedeputeerde Klip duidelijk moet maken waarom ze als president-commissaris van de waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) benoemd door de provincie, plotseling en met onmiddellijke ingang opstapt.

Naar verluid zou ze zich niet kunnen vinden in de manier waarop de WMD risico’s loopt in een deal met de dierentuin. De dierentuin heeft een recht van erfpacht op de WMD-gronden op de Emmense Es waar het nieuwe belevingspark moet komen en heeft dat recht meteen als zekerheid voor externe financiers ingezet.

Dat mevrouw Klip nu niet meewerkt aan de constructies waarmee het dierenpark de financiering bij elkaar sprokkelt is opmerkelijk te noemen. Eerder was het voor haar geen probleem in te stemmen met 12 miljoen extra gemeenschapsgeld vanuit de provincie voor de plannen voor het nieuwe dierenpark in Emmen. Volgens menig deskundige zijn er grote risico’s verbonden met de ambitieuze opzet van het dierenpark als belevingspark.

Mevrouw Klip wenst geen verdere toelichting te geven. Zij meent dat de raad van commissarissen van de WMD niets naar buiten mag brengen uit de vergaderingen. Volgens de SP is dat onzin: ,,De WMD is een nutsbedrijf. Geen geheim genootschap. Zo’n Raad van Commissarissen hoort publiek verantwoording af te leggen over waar men mee bezig is. Burgemeester Hans van der Laan van Noordenveld, die ook commissaris is en geen problemen heeft met het gebruik van de erfpacht als zekerheid door de dierentuin, beantwoordt gewoon vragen van de pers over de constructie’’, legt SP-er Oosterlaak uit. ,,Als Drentse volksvertegenwoordiging krijgen wij echter van GS een briefje waarin staat dat mevrouw Klip, de vertegenwoordiger van de provincie Drenthe in de RvC, met onmiddellijke ingang vertrekt. Maar men weigert toe te lichten wat er precies aan de hand is en welke risico’s de WMD zich op de hals heeft gehaald die naar de mening van de gedeputeerde niet kunnen. Als het College dat met haar eens zou zijn, hoeft ze echter niet op te stappen als president-commissaris, want Drenthe heeft 50% van de aandelen WMD en kan dus een andere koers afdwingen binnen de WMD. De vraag is dus niet alleen wat mevrouw Klip bezielt, maar ook of het provinciebestuur nog wel vertrouwen in elkaar heeft’’. De SP eist opheldering over de kwestie.

U bent hier