h

SP pleit voor drastisch snoeien wachtgelden provinciale bestuurders

9 november 2012

SP pleit voor drastisch snoeien wachtgelden provinciale bestuurders

Als de WW uitgekleed wordt dan moet dat zeker ook voor ex-politici van de provincie Drenthe gelden.
Op dit moment kunnen ex-leden van Gedeputeerde Staten (GS) aanspraak maken op een riante wachtgeld regeling.
Dat is niet uit te leggen, vindt de statenfractie van de SP-Drenthe.

De provincie is jaarlijks tonnen kwijt aan wachtregelingen voor ex-leden van GS. ‘Aan 4 ex gedeputeerden wordt dit jaar samen € 375.000,-- betaald. In de jaren 2013 tot en met 2016 zal dit maximaal nog € 200.000,--, € 150.000,--, € 125.000 en tenslotte nog € 100.000 bedragen.
Betaling van de wachtgelden vond plaats uit de APPA voorziening’, kreeg de SP te horen op haar vragen bij de begroting van de provincie Drenthe naar bestaande gevallen.
Bij aftreden van de huidige leden van GS, zouden er daarnaast ook nieuwe, jarenlang lopende gevallen bij kunnen komen.

Nu de nieuwe regering fors wil bezuinigen op de sociale zekerheid voor werknemers, zodat mensen die jaren gewerkt en premies betaald hebben, nu al na een jaar op het minimum komen, moet dat zeker ook gelden voor politici zelf, vindt de SP. Bij de begrotingsbehandeling voor 2013 stelt de SP-fractie voor de regering te laten weten dat de provincie Drenthe van mening is dat er om te beginnen bezuinigd mag worden op de zogenaamde APPA voorziening voor ex-bestuurders.
De wachtgeldregeling voor ex-leden van Provinciale Staten kan wat de SP betreft meteen worden afgeschaft.

SP-fractievoorzitter Oosterlaak: ‘Je hoort wel eens praten over uitkeringen, die geen hangmat mogen zijn. Met de huidige wachtgeldregelingen voor ex-leden van GS krijgt men er echter jarenlang het zandstrand, het drankje en de charmante bediening bij. Wat ons betreft maken we daar snel een eind aan. Versobering van dit soort buitensporige wachtgeld regelingen scheelt bovendien een paar ton per jaar. Geld dat de provincie voortaan nuttig kan inzetten’.

U bent hier