h

Bestuur

19 april 2017

Ouwe jongens krentenbrood en ons kent ons

Foto: wmd / www.wmd.nl

De Staten debatteerden over de Indonesische waterprojecten van de WMD. Alle fracties waren zeer kritisch over dit dossier. Het toezicht rammelde aan alle kanten. Wim Moinat: 'Oude jonges krentenbrood en ons kent ons. We hopen dat er nu een nieuwe wind gaat waaien en er schoon schip gemaakt kan worden bij de WMD'

Lees verder
17 februari 2017

'Als draagvlak het doel is kies dan ook voor de voorkeur van de omwonenden'

Foto: Provincie Drenthe / www.drenthe.nl

Bij de bespreking van de startnotitie Revisie Omgevingsvisie waarschuwde Martijn Middelaar voor al te hoog gespannen verwachtingen over inspraak en draagvlak. Het recente verleden heeft geleerd dat echt kiezen voor wat de omwonenden willen niet echt gelukt is.

Lees verder
12 januari 2017

Ander Water

De WMD heeft naast de activiteiten in Indonesië ook niet-drinkwater taken uitgevoerd in Drenthe. O.a. het onderhoud van de Golfbaan in Assen en gietwater voor de kassen in ZO-Drenthe. Per 1 januari zijn deze taken juridisch afgesplitst van de drinkwatertaken van de WMD. Greetjes Dikkers stelde vragen naar aanleiding van een notitie hierover van de WMD.

Lees verder
1 december 2016

Geen geld meer voor INCAS3

Foto: asser courant / www.assercourant.nl

De SP is het met het college eens dat we geen geld meer moeten pompen in INCAS3. Greetje Dikkers: "In 7 jaar tijd is er 175 miljoen overheidsgeld gestoken in de Noordelijke Sensor projecten. Het wordt hoog tijd dat de markt nu zijn werk gaat doen".

Lees verder
23 november 2016

Ko Vester: "dit is de meest schizofrene vergadering ooit"

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Vandaag werd eerst gesproken over de Retailagenda en daarna over  een Factory Outlet Centrum(FOC). De retailagenda moet de binnensteden versterken en de leegstand tegen gaan. Met een FOC wordt er 20.000m2 aan winkeloppervlak toegevoegd. Ko Vester vroeg zich af hoe schizofreen je kunt zijn.

Lees verder
28 september 2016

Alle informatie waterprojecten WMD wordt toegestuurd

Foto: SP

De SP had een motie aangekondigd om de rapporten en de brieven over de Indonesische waterprojecten van de WMD naar de Staten te sturen. Gedeputeerde Bijl zei aan het begin van de vergadering gelijk toe dat de informatie wordt opgestuurd.

Lees verder
25 mei 2016

Cees Bijl

Foto: gemeente Emmen / www.gemeente.emmen.nl

Staten stemmen in met de voordracht van Cees Bijl als nieuwe gedeputeerde. Een aantal fracties gaven aan dat zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht bij Stenden Hoogeschool in Emmen niet te combineren is met een  portefeuille Onderwijs.

Lees verder
13 april 2016

Oppositie keurt gang van zaken rond vertrek gedeputeerde af

De oppositie keurt de handelswijze van GS rond het vertrek van gedeputeerde van der Tuuk af. De SP, D66, PVV, Sterk Lokaal en 50plus dienden daarom tijdens de Statenvergadering een motie van afkeuring in.Lees verder
10 september 2015

Geen draagvlak voor PVV voorstel

Een voorstel van de PVV om te komen tot meer draagvlak onder burgers bij lastige beslissingen kreeg geen steun.

Lees verder
29 augustus 2014

SP-Drenthe stelt opnieuw vragen over onderzoeksbureau Marple

Naar aanleiding van het antwoord van de minister van Veiligheid en Justitie op mondelinge vragen in de Tweede kamer stelt de SP Statenfractie opnieuw schriftelijke vragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier