h

SP hoopt op een sociale en duurzame koers

14 november 2018

SP hoopt op een sociale en duurzame koers

Bij de begrotingsbehandeling sprak de SP fractie de hoop uit dat de kiezers volgend jaar gaan voor een sociale en duurzame koers. De fractie maakt zich wel zorgen over het klimaatbeleid en dat de rekening niet daar neergelegd wordt waar die hoort. Greetje Dikkers: "De grote vervuilers moeten verduurzamen. Hoe langer ze wachten hoe hoger de rekening. Uiteindelijk komt die rekening, net als de rekening voor immoreel en hebzuchtig gedrag van de banken, bij gewone mensen terecht"

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

Onze fractie heeft ervoor gekozen om de begroting voor 2019 aan te grijpen om onze zorgen te uiten voor de toekomst. We kiezen voor de grote lijn maar spreken ook onze waardering uit voor iedereen die zijn of haar stinkende best doet voor onze mooie provincie.

Volgend jaar zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europese parlement. We hopen dat na de verkiezingen het neo-liberale marktdenken niet langer de boventoon zal voeren. Dit neo-liberale denken, dat inmiddels door alle partijen behalve de SP is omarmt, gaat er vanuit dat de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer en de energievoorziening, allemaal beter en goedkoper uitgevoerd kan worden door private partijen in plaats van door een democratisch gecontroleerde overheid.

De neo-liberale ideologie is vooral bezig met het tevreden houden van aandeelhouders en korte termijn belangen. De democratische invloed van gewone mensen wordt steeds verder ingeperkt en de macht en de middelen worden meer en meer overgedragen aan grote mondiale spelers en biljoenairs.
Ik gruw van een wereld waar mensen niets meer te zeggen hebben en alle facetten van hun leven worden overgedragen aan de grillen van de markt. Een wereld waar regeringen hun oren laten hangen naar commerciële belangen en mensen, natuur en planeet het onderspit delven.

Voorzitter, er zijn honderden voorbeelden te noemen, ook in onze directe omgeving waar de markt faalt. Recent nog het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart ziekenhuis. Van de eén op de andere dag moeten patiënten ergens anders naartoe en staan medewerkers op straat. De “Zorgcowboys” zijn de lachende derde. Of de vele fusies en faillissementen in de zorg en de sluiting van kinder- en kraamafdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal, nergens ingegeven door wat de mensen nodig hebben maar gebaseerd op winst denken.

Voorzitter, voor steeds meer mensen wordt duidelijk dat de markt niet de oplossing brengt voor zaken die van waarde zijn. Niet voor de natuur, niet voor dierenwelzijn, niet voor de zorg, niet voor een betaalbaar huis of een vast inkomen en ook niet voor het klimaatprobleem.

In de commissievergadering zei Gedeputeerde Stelpstra dat we vooral hoop moeten houden t.a.v. het klimaatbeleid. Onze hoop is gevestigd op de duurzame ondernemingen, de wetenschap, de gewone mensen die hun best doen om hun huis te verduurzamen en hun afval te scheiden. Die verdienen zeker onze steun. Maar zolang de politiek de oren laat hangen naar de grote bedrijven die het meeste CO2- uitstoten en we ze niet dwingen om te verduurzamen, zullen deze bedrijven maatregelen zolang mogelijk uitstellen. Dwingen zou bijvoorbeeld kunnen door de invoering van een C02-heffing.

Tijdens de commissievergadering constateerde de SP dat we de beoogde CO2-reductie in 2020 niet gaan halen, tenzij we in 1 jaar nog eens 600.000 ton weten te beperken. Een harde uitspraak viel de gedeputeerde toen niet te ontlokken. Het lijkt erop of de klimaatdoelstellingen niet echt prioriteit hebben. Voor het abusievelijk vergeten om voor extra middelen voor marketing Drenthe de voorhangprocedure te volgen komt excuus maar voor het niet realiseren van klimaatdoelstellingen als gevolg van een verkeerde route en planning wordt zelfs de vraag om een toelichting gebagatelliseerd.

Elk jaar dat de grote vervuilers de kans krijgen om te wachten met verduurzamen wordt de rekening hoger. Een rekening die, net als de rekening voor immoreel en hebzuchtig gedrag van de banken, niet daar neergelegd wordt waar die hoort.
De rekening van dit beleid komt bij ons terecht; bij gewone mensen die daardoor steeds minder besteedbaar inkomen over houden. En daarmee wordt het ook de kleine ondernemer onmogelijk gemaakt om een eerlijke boterham te verdienen. En uiteindelijk treft het natuurlijk ook de lagere overheden, die steeds minder geld krijgen om hun taken uit te voeren.

Voorzitter, we kunnen als politici onze kop in het zand steken en het heilige geloof in privatisering, deregulering en marktdenken koste wat het kost vasthouden. Maar hoe dan ook zal de kiezer ons wakker schudden. Op basis van wat we nu zien gebeuren met gekkies als Trump, Erdogan en Poetin houd ik mijn hart vast wat er met de komende verkiezingen zal gebeuren.
Er zijn massa’s ongeruste, boze en onzekere kiezers die makkelijker te beïnvloeden zijn met haat dan met liefde. Toch houden we als SP hoop dat de Drentse en Europese kiezers gaan voor een sociale en duurzame koers. Voor u en mij en voor de generaties na ons.

____________________________________________________________________

Gedeputeerde Stelpstra gaf toe dat het Drentse doel voor 2020 van 3 megaton CO2-uitstoot, die in de begroting 2019 staat, niet wordt gehaald. Greetje Dikkers gaf aan dat we de gemeente Emmen aan Duitsland moeten geven willen we dat doel in 2020 wel halen. De gemeente Emmen stoot 800.000 ton CO2 uit per jaar. Om het Drentse doel voor 2020 te halen moet er 600.000 ton minder CO2 in Drenthe worden uitgestoten.

Reactie toevoegen

U bent hier